Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

20 คำคมภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ

       20

        20 คำคมภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ปี 2019
       ผมอ่านดูแล้ว คมพอใช้ได้ครับ เขาแถมคำแปลและคำขยายความเพิ่มเติมไว้ให้
       แต่ผมขอแนะว่า ขอให้ท่านอ่านและพยายามแปลให้ได้ด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงค่อยอ่านคำแปลของเขา หรือถ้าแปลเองได้ครบถ้วน ก็ไม่ต้องอ่านคำแปลของเขาก็ได้
https://jelly.in.th/articles/inspirational-quotes-2019  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com