Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รู้จักคำพวกนี้เอาไว้ จะได้ไม่ต้องยืนยิ้มเด๋อด๋า​ ทั้งที่เขากำลังว่าเราอยู่

wa

รู้จักคำพวกนี้เอาไว้ จะได้ไม่ต้องยืนยิ้มเด๋อด๋า​ ทั้งที่เขากำลังว่าเราอยู่
https://thestandard.co/podcast/knd105/ 
ยังมีอีกเยอะครับที่น่าสนใจ ที่นี่ครับ
https://thestandard.co/podcast_channel/knd/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com