Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player

informing1

 

เรียนพูดภาษาอังกฤษ "เพื่อนภาษา" กับแอนดรูว์ บิ๊กส์ (10 ตอน)

เรียนพูดภาษาอังกฤษกับแอนดรูว์ บิ๊กส์ (10 ตอน)

1 ทักทาย

http://www.youtube.com/watch?v=Ehl99MjlCJE

2 อำลา

http://www.youtube.com/watch?v=D6vYb7y9jOw

3 แนะนำตัวเอง

http://www.youtube.com/watch?v=8a5x_uw5Mtk

4 ต้อนรับ

http://www.youtube.com/watch?v=HnxCC8SEI0M

5 เอ่ยปากเรียก / ขัดจังหวะ

http://www.youtube.com/watch?v=DMZf1j9cPo4

6 ถามว่าเขาพูดอะไร / ขอให้เขาพูดช้าลง

http://www.youtube.com/watch?v=bwWZum5m7X4

7 พูดขอบคุณ

http://www.youtube.com/watch?v=VbNWoJ-oDD0

8 พูดขอ / ขอร้อง

http://www.youtube.com/watch?v=TmmCJ1ci7Ew

9 พูดขอตัว

http://www.youtube.com/watch?v=NbBQN7CPgOU

10 บอกสิ่งที่ชอบ / ไม่ชอบ

http://www.youtube.com/watch?v=8uF2lve2daI

Comments   

 
+2 #8 RE: เรียนพูดภาษาอัง กฤษ "เพื่อนภาษา" กับแอนดรูว์ บิ๊กส์ (10 ตอน)ดเดกเ 2013-11-09 08:57
:-x
Quote
 
 
0 #7 ดกเกดดเดกเ 2013-10-27 09:31
:-x
Quote
 
 
-1 #6 ดกเกดดเดกเ 2013-10-27 09:31
;-)
:-) ดกเกด :zzz
Quote
 
 
+3 #5 Mr.Joe Slowwalker 2013-09-17 12:11
เข้าไปอ่านข้อเข ียนคุณพิพัฒน์มา ดีมาก นี่แหละคือสิ่งท ี่ ควรทํา ให้คนรู้ไว้ ว่า เรื่องแบบนี้ไม่ จําเป็น เพราะถ้าไปหลงติ ดกับสิ่งเหล่านี ้ โอกาศที่จะก้าวห น้าด้านภาษาอังก ฤษไม่มี จะท้อใจ เลิกไปเลยเพราะม ันยากเหลือเกิน
Quote
 
 
+1 #4 MrJoe Slowwalker 2013-09-17 11:15
ลองเข้าไปในเว๊บ Fenopy.com แล้ว ดาวน์โหลด หนังเรื่อง ?My fair lady 1964 มาดูว่า สําเนียงที่ถูกต ้องคืออะไร อย่าลืมเอาที่มี subtitle ด้วย ดููหลายครั้ง ก็ไม่เบื่อ เอาที่ เป็นบลููเรย์ได้ ยิ่งดี สวยมาก ทุกวันนี้ผมมีหน ังดีๆกว่าห้าร้อ ยเรื่อง มีทั้งเก่ามากๆ และใหม่เอี่ยม ประเทศนี้ไม่มีป ัญหาอะไรครับ พราะไม่มีคนชั่ว ที่ไปติดต่อฝรั่ งว่าฉันจะหารายไ ด้ให้คุณ โดยจะจับคนดาวน์ โหลดหนังของคุณ หรือเพลงของคุณ นี่คือการเอารัด เอาเปรียบสังคมแ บบหนึ่ง กฏหมายสากลมีไว้ ว่า ลิขสิทธิ์อะไรที ่เกินห้าสิบปีแล ้ว ต้องตกเป็นของสาธารณะทั้งนั้น
####
ขอบคุณครับ - พิพัฒน์
Quote
 
 
0 #3 MrJoe Slowwalker 2013-09-17 04:17
ฝรั่งจะดีอยู่อย ่างหนึ่งคือ จะไม่เห็นว่าการ พูดไม่ชัดเป็นเร ื่องขําขัน คุณพูดผิดมาเค้า ก็พยายามเข้าใจ ไม่ดูถูก หรือเอาสําเนียง มาแบ่งชั้น เหมือนคนไทยที่ไ ปเรียนนอกมา การดูถููกคน หรือ ยกตนข่มท่าน คือ ความผิดที่ร้ายแ รงสําหรับวัฒนธร รมฝรั่ง เป็นสิ่งที่น่าร ังเกียจสําหรับ คนในประเทศที่เจ ริญแล้ว ไม่มีใครํากัน มีแต่พยายามช่วย
####
ในเมืองไทยไม่มีการเหยียดสีผิวเหมือนบางประเทศ แต่มีการเหยียดอ ย่างอื่นที่อาจจ ะเลวร้ายยิ่งกว่ า การเหยียดสำเนีย งพูดภาษาอังกฤษเ ป็นหนึ่งในการเห ยียดเช่นนี้ เป็นมิจฉาวัฒนธร รมที่น่ารังเกีย จ - พิพัฒน์
Quote
 
 
+1 #2 Mr.Joe Slowwalker 2013-09-17 03:11
เหมือนไฟครับ เอามาหุงต้มอาหา รได้ก็เผาบ้านได ้ คุณแอนนดรูไม่ผิ ดอะไร เพราะว่าไม่เข้า ใจว่าคนไทยกลัวอ ะไร ไม่จําเป็นครับ ที่เราจะต้องดัด ให้เหมือนฝรั่ง คุณพิพัฒน์ เคยดููลครนํ้าเน ่าไทยบ้างมั๊ยคร ับ ทุกเรื่องจะเอา คนจีนพูดภาษไทยไ ม่ชัดมาล้อเลียน เป็นเรื่องขบขัน ทุกเรื่อง แต่จะเอาฝรั่งที ่พูดไทยไม่ชัดมา ยกย่องว่า ฮู๊ยย..พูดภาษาไ ทยได้เซ๊กซี่จัง ...ผมว่ามันเอาเ ปรียบกันมากเกิน ไป ...ดููอย่างคุณเ ฉลิม อยู่บํารุง ลิ้นแกแข็งขนาดน ั้น ยังพูดภาษอังกฤษ ที่ผมฟังเข้าใจร ู้เรื่อง สําเนียงไทยแท้ ไม่ดัด กล้าพูดไม่อายใค ร ไม่เหนียม นี่คือตัวอย่างท ี่น่ายกย่อง ผมว่าคนไทยทุกคน ถ้าหัดพูด ต้องออกเสียงได้ ดีกว่า คุณเฉลิมทั้งนั้ นแต่ก็ต้องยกย่อ ง คุณเฉลิมเป้นแบบอย่างเรื่องกล้าหาญด้านภาษา
####
คุณโจครับ เรื่องกล้าหาญที ่จะพูดอังกฤษสำเ นียงไทย ๆ นี้ผมเห็นด้วยอย ่างยิ่ง ผมเคยพูดเรื่องน ี้ไว้เมื่อปี 2551 ที่บทความนี้ครั บ http://english-for-thais-2.blogspot.com/2008/12/893.html
พิพัฒน์
Quote
 
 
0 #1 Mrjoe slowwalker 2013-09-16 15:18
แบบนี้ต้องวิจาณ ์หน่อย ครูแอนดรู กําลังทําเรื่อง ง่ายให้เป็นเรื่ องยาก คือพยายาม เน้นลิ้น ให้คนไทยเหมือนฝ รั่ง แบบนี้ จบเลยครับ มันเป็นไปไม่ได้ ทําให้คนท้อใจ เพราะปั้นเท่าให ร่มันก็ไม่เหมือ นแถมหมั่นใส้ตัว เอง หรือทําให้คนอื่ นหมั่นใส้ด้วย ครูแอนดรู ทําลาย ความอยากเรียนภา ษาอังกฤษโดยไม่ร ู้ตัว ทําใมคนอินเดีย จึงพูดภาษาอังกฤ ษสําเนียงอินเดี ย ทําใมคนจีนจึงพู ดภาษอังกฤษสําเน ียงแบบจีน สื่อสารกันก็เข้ าใจ โดยไม่ต้องไปดัด ให้เหมือนฝรั่ง พวกฟิลิปปินส์ ก็พูดเหมือนภาษา ตากาลีอก ครูแอนดรู ผมว่า ทัาพลาดไปแล้ว ขนาดครูแอนดรู พูดภาษไทย ยังฟังไม่ชัดเลย ทําใมต้องเคี่ยว เข็ญ ให้คนไทยพูดอังก ฤษเหมือนฝรั่ง ผมก็ไม่เข้าใจว่าคิดอะไร
***
สิ่งที่คุณโจพูดน่าคิด แต่สิ่งที่คุณแอ นดรูว์พูดก็น่าฟ ังไว้ก่อน ผมเห็นว่าอย่างน ั้นครับ จึงได้นำคลิปชุด นี้มาฝาก - พิพัฒน์
Quote
 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com