Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

6 Tips to INCREASE MOTIVATION & ACHIEVE GOALS

สุดยอด Tip และ Trick ในการเรียนภาษาอังกฤษ ชุุดนี้มีทั้งหมด 54 คลิปครับ
How to learn English: BEST Tips & Tricks
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs_glF4TIn5bya0-ORiU4fYwSdDb_r9i6 
............
แต่วันนี้ผมขอดึงมา 1 คลิป คือ -
6 Tips to INCREASE MOTIVATION & ACHIEVE GOALS


https://www.youtube.com/watch?v=J3jd5TJY51w&index=2&t=54s&list=PLs_glF4TIn5bya0-ORiU4fYwSdDb_r9i6 
    สรุปเนื้อหาคลิปนี้ว่า .....
เราเรียนภาษาอังกฤษ และรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้า ทำผิดตลอดเวลา ทำให้รู้สึกว่า " ยอมแพ้ "
ซึ่งเขาก็สรุปคำแนะนำ 6 ข้อให้เรานำไปปฏิบัติเพื่อให้มีกำลังใจไม่ยอมแพ้และชนะ บรรลุเป้าหมายในที่สุด
[1]
เขียนบันทึกให้ชัด ๆ เจาะจง ลงไปเลยว่า เป้าหมายในการฝึกภาษาอังกฤษของเราคืออะไร มีกี่ข้อก็เขียนลงไป เรียงลำดับให้ถูกต้อง
[2.1]
หาเรื่องมาฝึกที่ตนเองรู้สึกสนุก อาจจะเป็นดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูการ์ตูน เล่มเกม ฯลฯ อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกรักที่จะทำและให้เนื้อหานั้น ๆ มันได้ฝึกภาษาอังกฤษให้เราด้วย ถ้าหาไม่เจอ ก็พยายามอีกหน่อย หาให้เจอให้ได้
[2.2]
จับทำงานภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ (ที่เราชอบหรือถนัด) เป็นชิ้นเล็ก ๆ ง่าย ๆ อย่าเพิ่งไปหยิบงานชิ้นใหญ่ที่ต้องเสียเวลาทำนานจนหมดแรงซะก่อน ถ้างานตรงหน้ามันชิ้นใหญ่นัก ก็แบ่งเป็นชิ้นย่อย ๆ และเลือกมาทำให้เสร็จสักชิ้นหนึ่งก่อน 
[3]
และคิดให้ชัด หนักแน่น มั่นคงว่า " งานชิ้นนี้ เราทำได้ "
[4]
เมื่อทำได้ก็ฉลองอะไรซะหน่อย เป็นการให้รางวัลหรือชื่นชมตัวเองให้เกิดกำลังใจ อาจจะชื้อของขวัญอะไรสักชิ้นตามที่เหมาะสม หรือซื้ออะไรอร่อย ๆ มากินฉลองความสำเร็จในการทำ Job ชิ้นนี้สำเร็จ
[5]
ท้าทายเพื่อน (นี่เป็นคำแนะนำที่แปลกดี) คือถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้และมีเพื่อนสนิทที่พอจะท้าอย่างนี้ได้ ก็ท้าเลย เช่น โดยท้าว่า ถ้าฉันสอบ English test ครั้งนี้ได้ไม่ถึง 75 %, หรือถ้าฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จบภายใน 1 เดือน เงิน 500 บาทที่ท่านให้เพื่อนเก็บไว้ เพื่อนไม่ต้องคืน เอาไปใช้ได้เลย แต่ถ้าท่านทำได้หรืออ่านจบ เพื่อนต้องเอาเงินมาคืนนะ การท้าทายอย่างนี้ก็เข้าท่านะถ้าพอจะทำได้ เพราะเพื่อนที่ถูกท้าทายก็ไม่เสียอะไร ส่วนท่านเองถ้าไม่อยากเสียก็ต้องฮึดและอึดสู้ หรือจะท้าโดยสิ่งของอื่น ๆ ก็ได้ เลี้ยงข้าวเพื่อนหนึ่งมื้อ
[6]
แวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่พัฒนาการฝึกและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีเพื่อน หรือคนที่คอยดึงเราลงต่ำ ท้อถอย รู้สึกยอมแพ้ ก็อย่าไปคลุกคลีให้มาก หลีกออกมาซะ แต่ถ้ามีสิ่งดีที่ตรงกันข้าม ก็ให้รีบเข้าไปหาหรือดึงเขามาหาเรา
    พิพัฒน์
    www.facebook.com/en4th  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com