Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สั่งสอนตัวเองด้วยภาพเมื่อวัยยังแข็งแรง

pipat at chawedagong
      นี่คือภาพที่เจดีย์ชเวดากองซึ่งผมไปเที่ยวเมื่อ 7 ปีที่แล้ว
     ผมไม่ได้นำมาโชว์หรอกครับ แต่เมื่ออ่านคำสอนนี้หลวงพ่อชา
==> https://tinyurl.com/y8vylyjg 
      มันทำให้ผมตระะหนักมากขึ้นอีกมาก ๆ ว่า ชีวิตคนเรานี่มันไม่มีอะไรแน่นอนจริง ๆ สิ่งที่เรากะว่าจะทำเมื่อนั้นเมื่อนี้ในอนาคต เราอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ เราอาจจะตายซะก่อน หรือถ้าไม่ตาย ก็อาจมีหลายอย่างที่ขัดข้องทำให้ทำไม่ได้ เช่น โรค (สังขาร), ภาระอื่น, อุบัติเหตุุฉุกเฉิน/กะทันหัน ฯลฯ
     นี่ทำให้ผมรู้สึกว่า ถ้าอยากจะทำอะไรดี ๆ ก็ให้ทำซะตอนนี้เลย ทำมากเต็มที่ไม่ได้ก็ทำน้อย ทำแล้วก็จะภูมิใจในตัวเอง และเมื่อถึงวันนั้นที่ทำไม่ได้หรือทำไม่ไหว เราจะได้ไม่เสียใจ
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com