Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำโปรแกรมใหม่ โดย อ.ยุทธนา - คำศัพท์ 2nd 3rd และ 4th Grade vocabulary

       อ.ยุทธนา ได้ทำโปรแกรมคำศัพท์ออกมาใหม่อีก 3 ชุด เป็นคำศัพท์ของ Grade 2 ถึง 4 แต่พิเศษต่างไปจากโปรแกรมคำศัพท์ชุดก่อน ๆ ก็คือ ที่ 3 ชุดใหม่นี้ ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย แต่ให้ความหมาย หรือ definition สั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ การฝึกกับคำศัพท์ 3 ชุดนี้จึงต้องออกแรงมากหน่อย แต่ก็มีประโยชน์มาก ๆ ครับ คือ นอกจากได้ฝึกหนักขึ้นกับคำศัพท์ในโปรแกรม (เพราะไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยให้ไว้) ทั้งในเรื่องการอ่าน-ฟัง-เขียน-ออกเสียงตาม ทักษะที่ได้นี้ ยังเท่ากับเป็นการฝึกอ่านดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษ อีกด้วย

https://gooddeedfordad.blogspot.com/2019/02/2nd-grade-vocabulary.html?fbclid=IwAR1Z57Cn8T4ckffK7oEJkJoHUJpxqkMYjkah02qTHMkh_PNujTShB-bnNY0 
       สิ่งที่ผมขอเน้นเหมือนเช่นเคยทุกครั้งก็คือ ขอให้ฝึกใช้ทุกปุ่มฟังชั่น อย่างเช่นตามภาพข้างล่างนี้
 first page
       นอกจากปุ่มที่ 1 คือ จากคำศัพท์ ให้คลิกความหมาย เราก็ควรฝึกกับปุ่มอื่น ๆ ให้หลากหลายและครบถ้วน เช่น ปุ่มที่ 2 จากความหมายไปหาศัพท์ , ปุ่มที่ 3 ฝึกฟังคำศัพท์และคลิกความหมาย, หรือปุ่มที่ 5 ฟังและตอบโดยพิมพ์สะกดคำศัพท์ กิจกรรมของโปรแกรมมันอาจจะยากขึ้นไปตามลำดับ แต่ยากอย่างนี้ของดีทั้งนั้นครับ

คลิกดาวน์โหลด คำศัพท์ Grade 2 - 4 ของโปรแกรมชุดนี้ เป็นไฟล์ Excel
==>  https://drive.google.com/file/d/1XASoKrXIg85sCaoMaYOYjf_HAb700HQr/view 
ศึกษาเพิ่มเติม
2nd Grade Vocab ==>  https://www.vocabulary.com/lists/2655275 
3rd grade Vocab ==> https://www.vocabulary.com/lists/1529988 
4th grade Vocab ==> https://www.vocabulary.com/lists/1182308 
5th Grade Vocab ==> https://www.vocabulary.com/lists/2462943 
Home ==> https://www.flocabulary.com/subjects/vocabulary/ 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com