Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

" คำตอบหลวงปู่ชา " - พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

LP Chah
      วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ผมตื่นเช้าและหยิบหนังสือ " คำตอบหลวงปู่ชา " - พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ขึ้นมาอ่านจนจบ และก็รู้สึกว่าเป็นคำถาม- คำตอบธรรมะที่มีคุณค่ามาก

chah answers

ผมพยายามหา eBook ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี

รวม หนังสือธรรมะ หลวงพ่อชา
==> http://www.ubu.ac.th/wat/index.php?page=acebooks 
==> http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha-index.htm 
แต่ก็หาไม่ได้ แต่ก็พบว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีอยู่บ้างในลิงก์ข้างล่างนี้ ท่านเข้าไปอ่านดูได้เลยครับ

==> แนวการปฏิบัติธรรม
==> ตอบปัญหาธรรมแก่พระสงฆ์
==> (คลิป) คำถามและคำตอบ แนวการปฏิบัติธรรม - หลวงพ่อชา สุภัทโท
       การตอบธรรมะของหลวงพ่อชาที่รวบรวมอยู่ในหนังสือ " คำตอบหลวงปู่ชา " เป็นเรื่องน่าทึ่งมาก ว่ากันตั้งแต่เรื่องแรก คือผู้ถามมีความหลากหลายมาก มีทั้งชาวต่างประเทศทั้งพระและฆราวาส ส่วนชาวไทยก็มีต่างกันทั้งอาชีพ ฐานะ การศึกษา ประสบการณ์ สภาพจิตใจ คนที่คุ้นเคยกับวัดเข้ารับการอบรมบ่อย ๆ(คำถามจะเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวลึก ๆ จากการปฏิบัติ) และคนที่วุ่นกับการทำมาหากินไม่มีเวลาเข้าวัดฟังธรรมกับพระโดยตรง(คำถามมักเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย)  เป็นต้น แต่หลวงพ่อชาก็สามารถตอบคำถามของทุกคนได้อย่างชัดเจน
        แต่คำตอบของหลวงพ่อ เท่าที่ผมสังเกตมีหลายสไตล์ บางคำถามท่านก็ตอบอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา บางคำถามท่านชี้ให้เห็นว่าอย่าไปเสียเวลากับมันเพราะออกนอกทาง แต่บอกเรื่องที่ควรสนใจมากกว่าซึ่งจะช่วยพาไปสู่คำตอบ และบางเรื่องท่านก็ไม่ตอบแต่บอกวิธีให้ผู้ถามไปหาคำตอบด้วยตัวเอง เมื่อเจอคำตอบก็จะสามารถเป็นพยานแห่งธรรมได้ ไม่ต้องเชื่อท่าน
      ท่านใดพบ eBook " คำตอบหลวงปู่ชา " - พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี ช่วยบอกด้วยนะครับ
แถมอีก 1 เล่มครับ
==> " พอดี " โดยท่านอาจารย์ ปสันโนภิกขุ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com