Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีอ่านภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้น โดยแบ่งประโยคเป็นกลุ่ม ๆ

     split

         วิธีหนึ่งที่ช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษง่ายขึ้น ก็คือการแบ่งประโยคยาว ๆ ที่กำลังอ่านนั้น ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เช่น กลุ่มคำ, กลุ่มวลี, อนุประโยค, หรือประโยคสั้น ๆ โดยผมขอให้ข้อสังเกตว่า
       【1】  แต่ละกลุม ๆ นั้น จะให้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น บอก 5W + 1H เช่น ใคร, ทำอะไร, กับใคร, ที่ไหน, เมื่อไร, ทำไม หรืออย่างไร
       【2】ตอนที่ อ่าน, เดาศัพท์, ตีความ, ทำความเข้าใจ มันก็จะง่ายขึ้น เช่น ข้อความ เขียนว่า ..... , by ชื่อคน หรือชื่อหน่วยงาน หรือ กลุ่มคำที่บรรยายลักษณะคนหรือหน่วยงาน ..... อย่างนี้ต่อให้เราอ่านไม่ค่อยเข้าใจ เราก็พอจะรู้คร่าว ๆ ว่า มันต้องเป็นใครสักคน หรือหน่วยงานอะไรสักแห่ง หรือถ้าเป็น compound noun (คำประสม) .... เช่น presidential election years เรารู้ว่า year = ปี, election = เลือกตั้ง, แต่สมมุติว่าเราไม่รู้ว่า presidential แปลว่าอะไร แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่า มันต้องเป็นปีเลือกตั้งอะไรสักอย่าง และถ้าอ่านไปเรื่อย ๆ เนื้อหาที่อ่านมันอาจจะช่วยให้เราเดาได้ว่า presidential แปลว่าอะไร การแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ จึงมีประโยชน์อย่างนี้ คือ ถ้าจะงงก็ให้รู้ว่างงตรงไหน ไม่ใช่เหมางงทั้งประโยค ทำให้ตรงที่อ่านรู้เรื่องพลอยงงไปด้วย
      【3】แต่การแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ นี้ แต่ละคนไม่จำเป็นต้องแบ่งเหมือนกัน บางคนที่อ่านคล่องอาจจะแบ่งแต่ละกลุ่มค่อนข้างยาว แต่คนที่ยังอ่านไม่ค่อยชำนาญกลุมคำที่แบ่งอาจจะสั้น ๆ อันนี้ก็ไม่ว่ากันครับ คือแบ่งยังไงก็ได้ที่ช่วยให้อ่านเข้าใจได้สะดวกก็เป็นอันใช้ได้

     【4】และที่เป็นประโยชน์มาก ๆ ก็คือ กลุ่มคำที่แบ่งนี้จะช่วยให้เราสังเกตการใช้ภาษาได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้ preposition, วลีหรือสำนวนในกลุ่มคำสั้น ๆ นั้นที่สามารถจดจำไปใช้พูดหรือเขียนได้ทันที ฯลฯ นี่คือการเรียนที่ไม่หนักเกินไป คือจำให้ได้ทีละอัน ๆ ที่เราอยากจะจำ
         อนึ่ง ท่านอาจจะถามว่า มีหลักเกณฑ์มนการแบ่งอย่างไร ตอบว่า โดยหลักพื้นฐานก็แบ่งตาม ==> กลุ่มคำ, วลี, อนุประโยค 
         ข้างล่างนี้ เป็นข่าวเรื่องนักโทษหญิงที่ได้รับการฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้ ซึงจะเป็นประโยชน์เมื่อพ้นโทษ ผมใส่เครื่องหมาย / แสดงการแบ่งกลุ่มคำไว้ให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ ท่านจะแบ่งอย่างอื่นก็ได้
ผมขอแนะว่า หลังจากนี้ ท่านลองไปฝึกกับ ==> ข่าวในประเทศของหนังสือพิมพ์ The Nation ซึ่งอ่านไม่ค่อยยาก 
==> ดูข่าวที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ
==> ดูข่าวที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ แล้ว

 พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com