Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิกอ่านคำชี้แจงตรงนี้ก่อนครับ

  

listen and read along  

 

 

 

 

 

 

 

 

           สวัสดีครับ

          การฝึกอ่านเพียงอย่างดียว  ช่วยให้เราได้หลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน คือ ได้ทั้งศัพท์, วลี, ลีลาหรือสไตล์ของภาษา,  idiom, แกรมมาร์, โครงสร้างประโยค  นี่ยังไม่รวมความรู้และความเพลิดเพลินซึ่งได้จากการอ่าน

          ส่วนการฝึกฟังก็ให้ทุกอย่างเหมือนการอ่าน เพียงต่างกันตรงที่ การอ่านใช้ตา ส่วนการฟังใช้หู

          เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีไฟล์ซึ่งให้เราฝึกอ่านและฝึกฟังไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  ทักษะที่เกิดขึ้นจากการฝึกเช่นนี้จะเยอะ ได้เร็ว และอยู่ทน  และเป็นทักษะที่ท่านสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ไม่ยากนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดหรือเขียน 

          ในการฝึก ท่านจะอ่านพร้อมฟัง, อ่านก่อนฟัง หรือฟังก่อนอ่าน หรือสลับไปสลับมา ก็เชิญทำได้ตามสะดวกใจ เพียงแต่ขอให้ท่านเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับท่าน คือ ไม่ยากเกินไปจนเข้าใจได้ยาก, ไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องออกแรง, ไม่ยาวเกินไปจนล้าก่อนจบ, ไม่สั้นเกินไปจนจบทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้สึกอะไรเลย

          และโชคดีจริง ๆ ครับ ผมได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีชาวเชียงใหม่ คือ คุณประเสริฐ พุทธคำ ส่งไฟล์ (pdf ฝังด้วย mp3) เป็น story เกือบ 2,000 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อเรื่องให้อ่าน และคลิกฟังเสียงอ่านได้ด้วย

          ผมขอขอบคุณและชื่นชมน้ำใจของคุณประเสริฐ พุทธคำเป็นอย่างยิ่ง  ผมรู้ว่างานนี้เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่คนใจดีชอบทำแม้ไม่มีใครรู้จัก  อันที่จริงผมขอรูปของคุณประเสริฐมาลงให้ท่านผู้อ่านเห็นหน้า แต่คุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องหรอก ผมเลยไม่มีรูปคุณประเสริฐให้ท่านผู้อ่านดู ได้แต่ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

          ไฟล์ Story ทั้งหมดนี้เกือบ 2,000 เรื่อง นำมาจากเว็บ  www.rong-chang.com   มีทั้งหมด 11 ชุด แทบทุกเรื่องในทุกชุด ถ้าท่านฝึกกับเว็บขณะต่อเน็ตจะมี exercise ให้ทำท้ายเรื่อง มากบ้างน้อยบ้าง

          ลองคลิกอ่านและฟังตัวอย่างดูสักหน่อยก็ดีครับ  

วิธีใช้ไฟล์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

(1)คลิกเปิดไฟล์ Story PDF เรื่องที่ท่านต้องการอ่านpin

(2)ดับเบิ้ลคลิกที่รูปหมุด ที่หัวไฟล์

(3)จะมีหน้าต่างโปรแกรมเปิดไฟลเสียง เช่น Windows Media Player ผุดขึ้นมา

(4)ให้ท่าน minimize หน้าต่างนี้เพื่อจะได้ไม่บังไฟล์ข้อความใน PDF

หมายเหตุ: ถ้า OS ของ PC ของท่าน ต่าง version  คำแนะนำข้างล่างนี้ อาจต้องเปลี่ยนบ้าง

ถ้าท่านคลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงในไฟล์ pdf ของ Story แต่ไม่มีเสียงอ่าน, ให้แก้ปัญหาดังนี้
ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Reader
      มันจะขึ้นข้อความว่า Some features have been disabled to avoid potential security risks. Only enable these features if you trust this document.
•ให้ท่านคลิก Options และคลิก Trust this document always.
ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Foxit Readerผมเองใช้ตัวนี้ได้ดีครับ
•ให้ท่านคลิก Tools, คลิก Preferences...., คลิก Trust Manager, และคลิกเอาเครื่องหมาย √ หน้า Enable Safe Reading Mode ออกซะ

ตัวอย่างที่ 1:ง่ายมาก A Math Problem  หรือ He Is a Vampire

ตัวอย่างที่ 2: ยากขึ้น Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away

          แต่ Story เกือบ 2,000 เรื่องนี้ มีมากมายและหลากหลายพอที่ท่านจะใช้ฝึกฝน Listen & Listen ได้เต็มอิ่มเลยครับ

ขณะที่ท่านดาวน์โหลด(ไฟล์ละประมาณ 20 MB) ท่านจะฝึก อ่านและฟัง online กับลิงค์ที่ผมให้ไว้ก็เชิญได้ตามสะดวกครับ

 ==> คลิกกลับไปที่หน้าหลัก

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com