Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่าน simple sentence เป็นประจำช่วยให้พูดอังกฤษเก่งขึ้น (ขอยืนยัน)

simple sen
       ภาษาอังกฤษ มีประโยคพื้นฐานอยู่ 4 ชนิด
[1] Simple Sentence คือ ประโยคความเดียว

  • เช่น Somsak reads Thai Rath. (สมศักดิ์อ่านไทยรัฐ)

[2] Compound Sentence คือ ประโยคความรวม

  • เช่น Somsak reads Thai Rath, but John reads Bangkok Post. (สมศักดิ์อ่านไทยรัฐ แต่จอห์นอ่านบางกอกโพสต์)

[3] Complex Sentence คือ ประโยคความซ้อน

  • เช่น Somsak who is John's friend reads Thai Rath. (สมศักดิ์ผู้เป็นเพื่อนของจอห์นอ่านไทยรัฐ)

[4] Compound-Complex Sentence คือ ประโยคความผสม

  • เช่น John who is Somsak's friend, and Mark who is my friend, read Bangkok Post because they cannot read Thai language. (จอห์นผู้เป็นเพื่อนของสมศักดิ์ และมาร์กผู้เป็นเพื่อนของฉัน อ่านบางกอกโพสต์ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถอ่านภาษาไทย)

       จากตัวอย่างข้างบนนี้ เห็นได้ชัดว่า ข้อ [1] Simple Sentence หรือ ประโยคความเดียว อ่านง่ายที่สุด ส่วนประโยคชนิดอื่นตามข้อ [2], [3], และ [4] จะซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ยิ่งถ้ามีส่วนขยายเยอะ ๆ เต็มไปหมด (เช่น บทความข่าวในเว็บหนังสือพิมพ์) บางทีอ่านแทบไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าอะไรขยายอะไร 
       สำหรับตำราที่โรงเรียนจัดให้คนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษฝึกอ่าน มักเน้น simple sentence และเมื่อเรียนชั้นสูงขึ้นก็จะเพิ่มประโยคชนิดที่ [2], [3], และ [4] มากขึ้นตามลำดับ
       คนที่อ่าน Simple Sentence หรือ ประโยคความเดียว ได้คล่องแคล่วชำนาญ ก็จะอ่านประโยคความรวม, ประโยคความซ้อน, และ ประโยคความผสม เข้าใจได้ไม่ยาก เพราะมันก็ต่อยอดมาจากประโยคความเดียวนั่นแหละ
       นั่นคือเรื่องของการอ่าน
       และเรื่องของการพูด มันก็ทำนองเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคนไทย ตอนแรกก็พูดง่าย ๆ เป็นประโยคความเดียวก่อน เมื่อฝึกพูดไปเรื่อย ๆ ก็จะสามารถพูดได้ยาวขึ้น ซับซ้อนขึ้น เช่น มี ...และ..., ... หรือ..., ....แต่..., ...เพราะว่า...., ...ที่...., ...ซึ่ง..., ...อัน.... เพิ่มเข้าไป
       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องผ่านการฝึกอ่านทุกวัน เหมือนที่เขาพูดว่า Practice makes perfect. เพราะว่าทักษะนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือแค่เข้าใจทฤษฎี แต่ต้องผ่านการฝึก... ฝึก... และฝึก.... ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทุกวัน !!!


        แต่จะอ่านอะไรล่ะ ?
       ในเว็บ e4thai.com นี้ ผมได้แนะนำลิงก์อ่านภาษาอังกฤษง่าย ๆ ซึ่งเป็น ข่าว, story และ บทความ
ที่นี่ ==> https://tinyurl.com/yybhp74x 
       แต่ดูแล้วมันก็อาจจะยากเกินไปหน่อยสำหรับคนที่พื้นไม่แข็งแรง ผมจึงขอเสนอเนื้อหาที่มันมีแต่ Simple Sentence หรือประโยคความเดียว ล้วน ๆ หรือเยอะ ๆ ๆ ๆ ไม่ต้องมีประโยคประเภทอื่นที่ยากปะปน(มากนัก) โดยผมเชื่อว่า ประโยคพวกนี้ถ้าท่านคุ้นเคยกับมันจนสนิทสนม มันจะช่วยให้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากขึ้นแน่ ๆ
      ไปที่นี่ครับ
     【1】ฝึกอ่านประโยคความเดียว ซึ่งมีอยู่ 5 แบบย่อย (อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม)
==> http://www.manythings.org/rs/ 
     【2】Story เกือบ 2,000 เรื่อง
==> https://tinyurl.com/yxwucogf
     【3】ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลา 240 เล่ม
       เริ่มที่ระดับ Easystarts หรือ Level 1 หรือ 2
==>  https://tinyurl.com/hnn8r8y
         หน้าที่ของผมในการแนะนำคงจะหมดแค่นี้ ต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านแหละครับที่ต้องฝึก... ฝึก... และฝึก.... ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
     แถม คลิป บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ (ส่วนใหญ่) เป็น simple sentence :

 【1】==> https://www.youtube.com/watch?v=zVH_F8cqxLU

 【2】==>  ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ Very Short Conversations | Easy English Conversation Practice

    พิพัฒน์
     www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com