Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Dutch reach - วิธีเปิดประตูรถยนต์ไม่ให้รถจักรยานที่ขี่ตามหลังมาชนประตู

       "car dooring" เป็นปัญหาบนท้องถนนที่เป็นกันมากในประเทศตะวันตก คือ คนขับรถยนต์ที่จอดอยู่ เปิดประตูออก และทำให้รถจักรยานที่ขี่มาข้างหลังชนประตูรถที่เปิดออกไป ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ซึ่งพวงมาลัยอยู่ทางที่นั่งซ้ายและขับรถชิดขวา) เขาแนะนำวิธีง่าย ๆ ที่ได้ผลในการแก้ปัญหานี้ วิธีนี้เรียกว่า "Dutch reach" คือ แทนที่จะเปิดประตูรถด้วยมือซ้ายก็ให้ใช้มือขวาแทน การทำอย่างนี้เท่ากับบังคับให้คนขับต้องเอี้ยวดัว และมองเห็นรถจักรยานที่ขี่มาข้างหลังผ่านกระจกข้าง หรือเห็นรถจักรยานที่ขี่ตามมาข้างหลังด้วยสายตาของตัวเองได้ง่าย เขาบอกว่า วิธีนี้ช่วยลดอุบัติเหตุรถจักรยานขี่ชนประตูรถยนต์ได้เยอะทีเดียว
คำศัพท์
car dooring
==> https://www.collinsdictionary.com/submission/19570/car+dooring 
Dutch reach
==> https://www.collinsdictionary.com/submission/19571/Dutch+reach 
       สำหรับเมืองไทย ซึ่งพวงมาลัยอยู่ทางที่นั่งขวาและขับรถชิดซ้าย ก็ให้คนขับรถยนต์เอี้ยวตัวและให้ใช้มือซ้ายไปเปิดประตูแทนมือขวา ก็เป็นวิธี Dutch reach เทคนิคนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีทีเดียวนะครับ


==> https://www.youtube.com/watch?v=J8v1S07f8a8 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com