Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี จากสถาบัน Smithsonian

visual encyclopedia

Science As You've Never Seen It Before

==> Science _ a visual encyclopedia.-DK Publishing (2018)

       หนังสือเล่มนี้ เป็นสารานุกรมวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่า ทำขึ้นสำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี ลักษณะเด่นมาก ๆ คือการออกแบบรูปเล่ม ภาพ ตัวหนังสือ ให้เด็กเข้าถึงเรื่องราวได้ทันทีและดึงดูดใจ  ผมลองอ่านดูแล้วก็เห็นว่า เนื้อหาหลากหลายและน่าสนใจมาก ยิ่งออกมาจากสถาบัน Smithsonian ยิ่งรับประกันคุณภาพ สามารถนำเนื้อหาไปอ้างอิงได้  แต่เรื่องภาษา แม้จะบอกว่าทำขึ้นสำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี  แต่ก็อาจจะยากอยู่บ้าง 

        เอาอย่างนี้แล้วกันครับ ลองหาเรื่องที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ และอ่านให้จบสัก  4 - 5 เรื่องก่อน  เพราะแต่ละเรื่องก็ไม่ยาวนัก และถ้าพยายามอ่านให้จบแบบรู้เรื่องสักเรื่องหนึ่ง มันก็จะทำให้เราภูมิใจในความพยายามของตัวเอง ทำให้ได้รับความรู้และได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

      พิพัฒน์

https://www.facebook.com/pg/En4Th/posts/?ref=page_internal

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com