Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

จำศัพท์ผ่านภาพ Google Images

3 3000 

      การจำศัพท์ผ่านคำแปลไทยหรือความหมายอังกฤษ อาจจะจำยาก เพราะคำแปลหรือความหมายนั้นเป็นนามธรรมจับต้องยาก แต่ถ้าจำผ่าน  2 อย่างนี้น่าจะจได้ง่ายกว่า คือ

       [1] จำผ่าน context คือผ่านประโยคตัวอย่าง หรือผ่าน story ซึ่งก็คือให้พยายามอ่านภาษาอังกฤษมาก ๆ บ่อย ๆ จะช่วยให้จำได้นาน ลืมยาก และจำได้เร็ว

      [2] จำผ่านภาพ หรือ Images ผ่านบริการของ Google Images Search 

      วิธีได้ภาพ

       ขณะที่กำลังต่อเน็ตอ่านภาษาอังกฤษผ่านหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นหน้าไฟล์ html, htm หรือ PDF

       ให้ท่าน ไฮไลท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ(หรือ วลีภาษาอังกฤษ), คลิกขวา, คลิก Search Google for "xxxx", คลิกปุ่ม Images (อยู่ถัดจากปุ่ม All), ถึงตอนนี้ท่านจะเห็นคำศัพท์พร้อภาพมากมาย,

       ถึงตอนนี้  ที่ใต้บรรทัด All - Images - Maps - Videos - News  ท่านจะเห็นหมวดหมู่ย่อยของภาพศัพท์ ก็ให้คลิกหมวดหมู่ที่สอดคล้องมากที่สุดกับความหมายที่เกี่ยวข้องกับศัพท์คำนั้นที่ท่านต้องการ

       ภาพศัพท์ที่เป็นผลของ Google Images Search  นี้ อาจจะไม่เนี๊ยบหรือตรงเด๊ะเหมือนกับที่แสดงใน * ดิกชันนารีภาพ * แต่ถ้าคุณครูหาภาพที่เหมาะสม  นำไปสอนเด็กเพื่อเพื่อหัดเดา, ตีความ หรืออ่านข้อความประกอบภาพ (caption) ก็น่าจะมีประโยชน์ทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์ที่เป็น verb หรือ adjective ซึ่งบอกลักษณะท่าทาง, ความคิด, การเคลื่อนไหว ฯลฯ   แต่ไม่ใช่วัตถุ - คน - สัตว์ - สิ่งของ ที่มองเห็นเป็นตัวตนจับต้องได้ การศึกษาผ่านภาพจะช่วยได้เยอะ


            ลอง Search ภาพศัพท์กับ eBook คำศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ - ไทย 3000 คำข้างลางนี้ก็ได้ครับ

  1. ชุดคำศัพท์จาก Oxford Dictionary  
  2. ชุดคำศัพท์จาก Longman Dictionary  หรือ แยกกลุ่มตามจำนวนพยางค์ ที่นี่
  3. ชุดคำศัพท์จาก EF - Education First  หรือ ที่นี่
  4. แถม 1 ชุด 3500 คำ : คลิก

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com