Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

strange-friends

สวัสดีครับ
ถ้าท่านต้องแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการ ยาวหรือสั้น ในห้องหรือนอกห้องประชุม ฯลฯ ลิงค์ข้างล่างนี้ น่าจะพอนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่มากก็น้อย ขอเชิญเข้าไปดูได้เลยครับ

 

(1)อ่านคำแนะนำเบื้องต้น ในการพูดประโยค ทักทาย และประโยคแนะนำตัวเองเป็น

    ภาษาอังกฤษ คลิก

 

(2) วีดิโอ แนะนำตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ

♦แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ  โดยครูหญิง-คลิก

♦แนะนำชื่อ – สกุล และบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเอง อีกสัก 1 – 2 ประโยค-คลิก

♦วีดิโอ สอนคนที่เริ่มต้นจริง ๆ โดย คุณ Jennifer-คลิก

♦แนะนำตัวเองสั้น ๆ ตอนที่สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน-คลิก

♦แนะนำตัวเองยาวสักนิด มีข้อความให้ดูบนจอ และฝึกพูดตามได้ โดยกด play/pause-คลิก

 

(3) เติมข้อมูลของตัวเองในช่องว่าง และคอมพิวเตอร์จะแต่งประโยคแนะนำตัวให้ท่าน-คลิก

 

แถม: ฝรั่งพูดลาว ตลก ม๊าก..มาก-คลิก

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com