Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับวีดิโอละครสั้น 42 ตอนจบ

living english

สวัสดีครับ

เว็บสอนพูดภาษาอังกฤษจำนวนมาก จะเสนอคำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัว การซื้อของ  การถามทาง การไปพบแพทย์ การโดยสารยานพาหนะสาธารณะ  การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น โดยที่เว็บจะมีข้อความให้อ่าน มีเสียงให้ฟัง และให้เราฝึกพูดตาม ซึ่งถ้าฝึกตามอย่างที่เว็บแนะ  ก็มักได้ผล ผมเคยแนะนำเรื่องนี้ไว้บ้างที่บทความนี้

คลิก: ฝึก ฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ทีละคำ ทีละประโยค

วันนี้ผมมีเว็บใหม่มาแนะนำ คือ เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษกับวีดิโอ ซึ่งจัดทำเป็นละครสั้น ๆ 42 ตอนจบ ชื่อเรื่อง 'Sisters and Brothers'

ที่นี่ครับ :  https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C934FFC3CC93834

 สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากของละครชุดนี้ก็คือ...

1.เนื้อเรื่องเป็นแบบชาวบ้าน ๆ ชวนติดตาม  ไม่เครียด

2.เราสามารถจำคำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน จากเนื้อเรื่องไปใช้ได้ทันที หรือปรับเพียงนิดหน่อยก็ใช่ได้เลย

3.เขาให้เราฟังบทพูดของตัวละครที่เป็น normal speed ก่อน แล้วหลังจากนี้เขาจึงหยิบแต่ละวลี แต่ละประโยค มาพูดอธิบายช้า ๆ ให้เราฟังทันและเข้าใจง่าย ๆ และบ่อยครั้งก็ให้ความรู้ที่ควรทราบ เช่น วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง

4.เขาจะมีช่วงที่พูดอธิบาย และเว้นเงียบนิดหนึ่งเพื่อให้เราฝึกพูดตาม ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมาก ถ้าตอนนี้ท่านไม่ยอมฝึกพูดตาม ท่านก็อาจจะได้แค่ฝึก listening skill ส่วน speaking skill ย่อมไม่ได้เพราะท่านไม่ยอมฝึกพูด และใครก็บังคับท่านไม่ได้ (ถ้าช่วงที่เขาเว้นเงียบเพื่อให้ท่านฝึกพูดตาม มันสั้นเกินไป,  ท่านสามารถคลิก pause เพื่อฝึกพูดประโยคนั้นสัก 3-4 เที่ยวก็ได้, แล้วจึงค่อยคลิก play เพื่อฟังต่อ)

5.ท่านไม่ต้องรีบร้อนดูให้จบหรอกครับ ค่อย ๆ ฟังและฝึกพูดตามไปเรื่อย ๆ เอาเป็นว่า ในแต่ละตอน ถ้าท่านสามารถฝึกพูดตามได้โดยไม่ต้องอ่านบทบนจอ  ก็ถือว่าเริ่มจะใช้ได้แล้ว และในเวลาที่ไม่ได้เปิดวีดิโอดู ท่านลองนึกทบทวนดูซิว่า ท่านจำวลีหรือประโยคที่เขาสอนได้หรือไม่ เช่น จะถามทางต้องพูดว่าอย่างไร?  จะเอ่ยปากชวนต้องพูดว่ายังไง? เป็นต้น

 วีดิโอเรื่อง  'Sisters and Brothers' มีทั้งหมด 42 ตอนจบ ผมเชื่อว่าถ้าท่านตั้งใจฝึก ท่านจะพูดถาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นเยอะทีเดียว

 →  https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C934FFC3CC93834

 พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

review 21 August 2018

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com