Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ด/ล โปรแกรม Oxford Basic American Dictionary

oba dict

สวัสดีครับ

               โปรแกรม Oxford Basic American Dictionary ที่ผมเอามาแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดในวันนี้ มีคุณสมบัติดี ๆ ครบถ้วนตามยี่ห้อ Oxford  เช่น มีศัพท์เป็นหมวดให้ศึกษา, มีรูปภาพให้ดู, มีเสียงอ่านทุกคำศัพท์, มี Advanced Search ให้ค้นแบบเจาะจง เป็นต้น

             แต่คุณสมบัติที่ผมขอเน้นเป็นพิเศษ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษ ก็คือ ในศัพท์พื้นฐาน 2000 คำนี้ ที่พบบ่อย-ใช้บ่อย คลิกดู นอกจากประโยคตัวอย่างที่มีให้ท่านอ่านแล้ว  ท่านยังสามารถคลิกฟังเสียงอ่านประโยคได้อีกด้วย เป็นเสียงคนจริง ๆ สำเนียงอเมริกัน ไม่ใช่เสียงสังเคราะห์ สำเนียงมนุษย์ต่างดาว  เพราะฉะนั้น โปรแกรมนี้ ท่านจึงสามารถใช้ทั้งอ่าน และฟัง  ถ้าขยันก็ฝึกพูดตาม-เขียนถาม จะคลิกฟังสักกี่สิบเที่ยวก็ได้ และฝึกพูดตามให้คล่องปากกับประโยคง่าย ๆ  ที่จดจำสไตล์นำไปพูดได้

             หน้าตาของประโยคตัวอย่างที่คลิกฟังเสียงอ่าน เป็นอย่างนี้ครับ

obad

                → คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com