Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

3 เว็บที่ช่วยท่านต่อประโยคที่แต่งไม่จบ – นึกไม่ออก

สวัสดีครับ

       ตอนที่เราแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ในการเขียนเรียงความ, บทความ, อีเมล, จดหมาย, ข้อความสั้น, ถ้อยคำในการ์ดอวยพร หรือเตรียมประโยคที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพูด  บางครั้งเรานึกได้เพียงครึ่งค่อนประโยค ที่เหลือนึกไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าควรแต่งยังไงดี

       ถ้าเป็นอย่างนี้  มี 3 เว็บที่พอช่วยท่านได้

เว็บที่ 1 : www.phraseup.com

phraseup   ok

       วิธีใช้งานก็ง่าย ๆ ให้ท่านพิมพ์ข้อความของท่านลงไป (อย่างน้อย 2 คำ) ส่วนคำที่นึกไม่ออก ให้ใส่ดอกจัน * ลงไป, phraseup.com  จะช่วยแนะว่า มีคำอะไรบ้างที่สามารถนำมาเติมให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นได้, คำที่ phraseup.com  แนะนำจะเป็นตัวสีแดง 

       ขอยกตัวอย่าง ข้างล่างนี้ครับ


เว็บที่ 2: http://fraze.it/

FrazeIt

       เว็บนี้ การใช้งานก็คล้าย ๆ กับเว็บ phraseup.com คือ ให้ท่านพิมพ์วลี, ข้อความ, กลุ่มคำ ที่ท่านคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยคลงไปfraze.it ก็จะหาประโยคเต็มมาให้ท่าน    ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

 would you mind

 I don't know why

what is the

how do you

I am sure that

Please tell me

 


เว็บที่ 3:http://tangorin.com/examples/  

Tangorin ok

วิธีใช้งานเหมือน ๆ กัน

       ท่านสามารถใช้ให้ 3 เว็บนี้หาประโยคหรือวลีที่ท่านนึกไม่ออก มาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างได้อีกเยอะแยะ ทดลองดูนะครับ มันช่วยท่านได้มากทั้งในการเขียนและการพูด

 พิพัฒน์

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com