Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์มาตรฐานของกระทรวง ระดับ ป.6, ม.3, ม.6 รวบรวมโดย ครูมงคล คลังมนตรี

vocab school

สวัสดีครับ

ครูมงคล  คลังมนตรี [http://krutongtang.wordpress.com/] ได้รวบรวมคำศัพท์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการของระดับชั้น ป. 6, ม.3 และ ม.6 ไว้อย่างสมบูรณ์


คลิกดู online:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14666315

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf  ถ้าชอบก็ดาวน์โหลดเลยครับ  

ป.6 อยู่ที่หน้า     1/281

ม.3 อยู่ที่หน้า   72/281

ม.6 อยู่ที่หน้า 176/281

→รวม ศัพท์ ป.6, ม.3, ม.6

 


 โดยแต่ละชั้นได้แยกตามตัวอักษร a,b,c,d…จนถึง x, y, z

ป.6   มีจำนวน 2.099 คำ

ม.3   มีจำนวน 3,193 คำ

ม.6   มีจำนวน 3,314 คำ

 

คำศัพท์เหล่านี้ครูมงคลได้รวมรวมจากหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนของระดับชั้นนั้น ๆ ชั้นละ 15 เล่ม โดยศัพท์ส่วนใหญ่ของชั้นระดับบนจะคลุมศัพท์ของชั้นระดับล่างด้วย แต่เพิ่มความหมายที่ยากขึ้น เช่น

Chair ระดับ ป.6 แปลว่า เก้าอี้

แต่ระดับ ม.3 แปลว่า เก้าอี้, ตำแหน่งการงาน

Light ระดับ ป.6  แปลว่า แสง,แสงสว่าง, ความสว่าง

แต่ระดับ ม.3 เพิ่มความหมายว่า  โคม,ตะเกียง,ตามประทีป

 

ผมขอชมเชยครูมงคลอย่างมากเลยครับที่รวบรวมคำศัพท์ชุดนี้ออกมา และแม้ว่าจะเป็นคำศัพท์สำหรับนักเรียนระดับประถม-มัธยม แต่ท่านผู้อ่านทุกท่านที่ต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวเองที่เสื่อมสภาพปรักหักพัง ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากจากคำศัพท์ที่คุณครูได้รวบรวมไว้นี้ เพราะทุกคำก็เป็นศัพท์ที่พบบ่อยและใช้บ่อยอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ถ้าจดจำได้ย่อมมีประโยชน์ ไม่มีโทษใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ครูมงคลครับ ผมยังรู้สึกเลยว่า ถ้าครูพอแหวกเวลาจากงานประจำได้ ครูน่าจะพิมพ์เป็นเล่มขาย โดยแทรกประโยคภาษาอังกฤษตัวอย่าง (พร้อมคำแปลไทย) ของคำแปลที่ให้ไว้ งานอย่างนี้ต้องใช้เวลาเยอะและเหนื่อย แต่ถ้าครูได้ทำช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ ผมจะลงโฆษณาในเว็บนี้ให้ด้วยความยินดียิ่ง

 

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน พี่มีคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่า ตอนที่ศึกษาคำศัพท์ชุดนี้ ขอให้ฝึกพิมพ์หรือเขียนคำศัพท์ด้วยมือ และสะกดตามด้วยปากทีละตัวอักษร และออกเสียงคำนั้นดัง ๆ ด้วย ฝึกอย่างนี้จะช่วยตอกหมุดคำศัพท์ให้ฝังติดแน่นในสมอง มันน่าเสียดายครับที่คนจำนวนไม่น้อยเจอศัพท์บางคำบ่อยมาก แต่ก็เจอแบบผ่าน ๆ แม้เจอบ่อยแต่ก็ยังจำไม่ได้หรือจำได้อย่างไม่มั่นใจ แต่ถ้าได้ฝึกสะกดคำและเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ เช่นนี้ จะช่วยทำให้จำได้เร็ว – และจำได้นาน

 

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com