Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Display # 
Title Published Date Hits
คลิปเพื่อการศึกษา แยกหมวดหมู่ให้ค้นง่าย 12-08-2017 697
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ทุกวิชา 21-07-2017 1199
ด/ล ETpedia – 1,000 Ideas for English Language Teachers 08-07-2017 943
สอนเด็กให้อ่านเก่ง-แปลเก่ง ด้วยการจับผิด Google Translate 03-07-2017 1139
แนะนำโปรแกรมใหม่ โดย อ.ยุทธนา: คำศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถม(และวิธีใช้สอนเด็ก) 28-06-2017 990
เว็บที่ทำเพื่อครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 14-06-2017 1248
ดาวน์โหลด "หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ" ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนในชุมชน 13-06-2017 1405
คำอธิบายภาษาอังกฤษสั้น ๆ 04-06-2017 903
"ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา" (พต11001) 10-05-2017 1449
ประโยคอังกฤษ สำหรับครู-นักเรียน สื่อสารกันในชั้นเรียน 10-05-2017 955
โหลดคู่มือคลังคำศัพท์และแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 09-05-2017 1222
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 3882
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 3663
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10-04-2017 1036
ศึกษาการใช้คำศัพท์ ที่หน้า Usage Notes ของดิก Oxford 08-04-2017 765
ดาวน์โหลด ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม (ป.3-6) 02-04-2017 10078
ดาวน์โหลด! ตำราภาษาไทย มัธยมฯ 21 เล่ม 02-04-2017 893
❝แหล่งเรียนรู้ ❞ ที่เว็บไซต์ OBEC 31-03-2017 737
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม CEFR ระดับประถมฯ 30-03-2017 2853
ภาษาอังกฤษ จาก เว็บ รักครู.com 25-03-2017 724
ฝึกภาษากับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด 16-03-2017 821
vidtionary.com - ดิกชันนารีคลิป 09-03-2017 597
วิธี Search ไฟล์ PowerPoint เพื่อใช้สอนแกรมมาร์ 07-03-2017 898
ศึกษา verb ตามข้อกำหนดของ CEFR 09-01-2017 1037
ตำรารามฯ TL325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 09-01-2017 969
หลากหลายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู และทุกท่าน จาก kroobannok.com 13-12-2016 904
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Fun With Words เล่มที่ 6 เรื่อง Animals 27-11-2016 1901
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ประถม รวม 60 แบบ โหลดเลย! 25-11-2016 1399
วิธี save ไฟล์เสียงอ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ สำหรับคุณครูนำไปใช้สอนเด็ก 25-11-2016 1478
รวมสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู 24-11-2016 1243
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com