Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Display # 
Title Published Date Hits
เว็บที่ทำเพื่อครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 14-06-2017 1157
ดาวน์โหลด "หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ" ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนในชุมชน 13-06-2017 1303
คำอธิบายภาษาอังกฤษสั้น ๆ 04-06-2017 819
"ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา" (พต11001) 10-05-2017 1345
ประโยคอังกฤษ สำหรับครู-นักเรียน สื่อสารกันในชั้นเรียน 10-05-2017 885
โหลดคู่มือคลังคำศัพท์และแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 09-05-2017 1157
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 3659
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 3248
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10-04-2017 957
ศึกษาการใช้คำศัพท์ ที่หน้า Usage Notes ของดิก Oxford 08-04-2017 667
ดาวน์โหลด ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม (ป.3-6) 02-04-2017 9277
ดาวน์โหลด! ตำราภาษาไทย มัธยมฯ 21 เล่ม 02-04-2017 812
❝แหล่งเรียนรู้ ❞ ที่เว็บไซต์ OBEC 31-03-2017 675
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม CEFR ระดับประถมฯ 30-03-2017 2614
ภาษาอังกฤษ จาก เว็บ รักครู.com 25-03-2017 649
ฝึกภาษากับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด 16-03-2017 743
vidtionary.com - ดิกชันนารีคลิป 09-03-2017 537
วิธี Search ไฟล์ PowerPoint เพื่อใช้สอนแกรมมาร์ 07-03-2017 836
ศึกษา verb ตามข้อกำหนดของ CEFR 09-01-2017 956
ตำรารามฯ TL325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 09-01-2017 896
หลากหลายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู และทุกท่าน จาก kroobannok.com 13-12-2016 816
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Fun With Words เล่มที่ 6 เรื่อง Animals 27-11-2016 1802
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ประถม รวม 60 แบบ โหลดเลย! 25-11-2016 1320
วิธี save ไฟล์เสียงอ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ สำหรับคุณครูนำไปใช้สอนเด็ก 25-11-2016 1246
รวมสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู 24-11-2016 1152
ฝึกเด็กไทยให้อ่าน story ที่เขียนให้เด็กฝรั่งอ่าน 16-11-2016 881
ดาวน์โหลด หนังสือของ กศน. ชั้นประถม, ชั้นมัธยมต้น, และชั้นมัธยมปลาย หลายวิชา หลายเล่ม 12-11-2016 4430
สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู 05-11-2016 1125
บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ flashcard 02-11-2016 1543
สำหรับคุณครูที่เตรียมสอบ CEFR 16-10-2016 921
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com