Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Display # 
Title Published Date Hits
คลิปเพื่อการศึกษา แยกหมวดหมู่ให้ค้นง่าย 12-08-2017 818
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ทุกวิชา 21-07-2017 1387
ด/ล ETpedia – 1,000 Ideas for English Language Teachers 08-07-2017 1079
สอนเด็กให้อ่านเก่ง-แปลเก่ง ด้วยการจับผิด Google Translate 03-07-2017 1435
แนะนำโปรแกรมใหม่ โดย อ.ยุทธนา: คำศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถม(และวิธีใช้สอนเด็ก) 28-06-2017 1164
เว็บที่ทำเพื่อครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 14-06-2017 1405
ดาวน์โหลด "หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ" ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนในชุมชน 13-06-2017 1588
คำอธิบายภาษาอังกฤษสั้น ๆ 04-06-2017 1055
"ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา" (พต11001) 10-05-2017 1640
ประโยคอังกฤษ สำหรับครู-นักเรียน สื่อสารกันในชั้นเรียน 10-05-2017 1063
โหลดคู่มือคลังคำศัพท์และแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 09-05-2017 1389
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 4227
ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 23-04-2017 4924
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10-04-2017 1180
ศึกษาการใช้คำศัพท์ ที่หน้า Usage Notes ของดิก Oxford 08-04-2017 939
ดาวน์โหลด ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม (ป.3-6) 02-04-2017 12218
ดาวน์โหลด! ตำราภาษาไทย มัธยมฯ 21 เล่ม 02-04-2017 1054
❝แหล่งเรียนรู้ ❞ ที่เว็บไซต์ OBEC 31-03-2017 885
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม CEFR ระดับประถมฯ 30-03-2017 3516
ภาษาอังกฤษ จาก เว็บ รักครู.com 25-03-2017 885
ฝึกภาษากับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด 16-03-2017 972
vidtionary.com - ดิกชันนารีคลิป 09-03-2017 719
วิธี Search ไฟล์ PowerPoint เพื่อใช้สอนแกรมมาร์ 07-03-2017 1035
ศึกษา verb ตามข้อกำหนดของ CEFR 09-01-2017 1203
ตำรารามฯ TL325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 09-01-2017 1126
หลากหลายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู และทุกท่าน จาก kroobannok.com 13-12-2016 1046
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Fun With Words เล่มที่ 6 เรื่อง Animals 27-11-2016 2059
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ประถม รวม 60 แบบ โหลดเลย! 25-11-2016 1588
วิธี save ไฟล์เสียงอ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ สำหรับคุณครูนำไปใช้สอนเด็ก 25-11-2016 2261
รวมสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู 24-11-2016 1426
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com