Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player
Display # 
ฟัง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ สั้น ๆ ที่น่าฟังมาก ๆ จากพระฝรั่ง 2 รูป (บวชที่เมืองไทย) 19 August 2014 103
เพื่อความเจริญในธรรม ขอเชิญทุกท่านอ่าน หนังสือชุด “พุทธวจน” 18 August 2014 135
แชร์ภาพธรรมะดี ๆ หลายภาพ เก็บมาจากเน็ต 17 August 2014 49
คำสอนที่มีค่ามาก 17 August 2014 62
อนุสติ ภาพพระพุทธเจ้า-หลวงพ่อชา-อาจารย์พุทธทาส 16 August 2014 76
ฟังและอ่าน "ธรรมโฆษณ์" – ธรรมะแท้ของท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ ที่ไม่ได้โฆษณา 15 August 2014 126
สติ - สิ่งมึนเมา - พระแขวนคอ : พุทธทาสภิกขุ 15 August 2014 53
"หลักธรรมสำหรับนักศึกษา" และ "คู่มือมนุษย์" โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ 14 August 2014 217
ช่วยกันทำบุญเผยแพร่ให้ชาวพุทธทั่วประเทศรู้จัก e-book พระไตรปิฎกภาษาไทย 3 เล่มนี้ 13 August 2014 602
คมธรรมสั้น ๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ติดคอมฯ-ติดโต๊ะ-ติดตัว ไว้อ่านเรื่อย ๆ 12 August 2014 292
เชิญดาวน์โหลด e-book พระไตรปิฎก ฉบับสมบูรณ์ เล่มเดียวจบ 15,099 หน้า 09 August 2014 1517
อ่านและดาวน์โหลด ชุดธรรมโฆษณ์ – ผลงานการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 03 August 2014 288
แนะนำ e-book “The Inspirational Stories” 01 August 2014 390
ชีวิต ความใฝ่ฝัน และการไขว่คว้า 01 August 2014 175
ชีวิต... 01 August 2014 94
ประวัติหลวงพ่อโต (ภาษาอังกฤษ) 27 July 2014 165
คำสอนดีๆ จาก พระเกจิดัง 26 July 2014 126
หนังสือธรรมะ: ธัมมะ อกาลิโก – ธรรม ไม่จำกัดกาล 26 July 2014 73
25 Timeless Quotes from Buddha 26 July 2014 128
เราแต่ละคนคงช่วยทุกคนไม่ได้ แต่สามารถช่วยบางคนได้ -โรนัลด์ เรแกน 25 July 2014 82
ล้ม 7 ครั้ง ลุก 8 ครั้ง - ภาษิตญี่ปุ่น 25 July 2014 102
รวม e-book และเสียงธรรมะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 23 July 2014 209
"ของขวัญแห่งชีวิต" โดยพระไพศาล วิสาโล 22 July 2014 65
ท่านชีวกโกมารภัจ – สาวกของพระพุทธเจ้าที่เราถือเป็นไอดอลได้ 21 July 2014 207
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม 21 July 2014 34
เชิญใช้ Search Box ธรรมะกว่า 100 เว็บไซต์ 21 July 2014 239
ไม่เห็นอารมณ์ จึงหลงอารมณ์ 20 July 2014 64
หลวงพ่อชาสอนธรรมะขณะที่ท่านไม่สบายเป็นอัมพาตนอนบนเตียง 20 July 2014 73
ทุกข์อยู่ที่ไหน สุขอยู่ที่นั่น, สุขอยู่ที่ไหน ทุกข์อยู่ที่นั่น - หลวงพ่อชา 18 July 2014 74
ขอฝาก ภาพวาดและภาพถ่าย หลวงพ่อชา 14 July 2014 94
แจก หนังสือ “อาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา” โดย สมเด็จพระญาณสังวร 11 July 2014 230
ธรรมเมกขสถูป (สารนาถ อินเดีย) - วันอาสาฬหบูชา 11 July 2014 83
เทคโนโลยี ไม่อาจแทนที่ความรัก 10 July 2014 94
ฝึกธรรม - ฝึกใจ 08 July 2014 111
28 ภาพความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีให้สัตว์ 06 July 2014 109
ก่อนที่คุณจะ... 06 July 2014 156
สุภาษิตจีนสุดรัก - Best-Loved Chinese Proverbs 29 June 2014 309
อ่านธรรมะประจำวัน – ธรรมะ/คำคมสั้น ๆ 28 June 2014 364
สงบ งดงาม และลึกซึ้ง 05 June 2014 239
แหล่งความรู้อ้างอิงทางพระพุทธศาสนา (& verb ธรรมะสำหรับพระและโยม) 04 June 2014 373
ธรรมะบทที่สังคมควรสำรวมใจลงฟังมากที่สุด 30 May 2014 396
พระหนุ่มต่างชาติชื่อดัง 3 รูปพูดไทยได้ ซึ่งมีคำสอนเป็นภาษาอังกฤษมากมาย ในโลกออนไลน์ 29 May 2014 646
คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาส และหลวงพ่อชา ผ่าน social media 23 May 2014 533
พุทธธรรมสมัยอินเทอร์เน็ต 21 May 2014 309
ฝากภาพนี้ให้ท่านที่ศรัทธาในคำสอนของ 3 ท่านนี้ 20 May 2014 218
10 John Lennon quotes everyone should read 15 May 2014 207
ความหมาย - คุณค่า วันวิสาขบูชา โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 13 May 2014 327
ดาวน์โหลด ภาพและคำสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 04 May 2014 543
คำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  03 May 2014 527
พุทธพจน์ปลอม มีมากมายในเน็ตและในวัด 02 May 2014 357
คำสอนของหลวงพ่อชากับท่านอาจารย์พุทธทาส 02 May 2014 362
21 Inspiring Quotes By Albert Einstein 30 April 2014 466
วิธีประสบความสำเร็จในชีวิต 30 April 2014 486
ทำความสงบอยู่ที่หน้าคอมฯ กับเว็บ calm.com 25 April 2014 189
เมตตาประกอบด้วยปัญญา : พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ 24 April 2014 187
คนดี... สำคัญกว่าทุกสิ่ง - ท่านพุทธทาสภิกขุ 11 April 2014 258
รวมพุทธศาสนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ น่าอ่านมาก 08 April 2014 743
ธรรมะ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี 03 April 2014 471
กฎแห่งกรรม 03 April 2014 190
4 คำบาปที่ห้ามพูด.. แม้พูดเล่นก็ห้ามพูด 27 March 2014 787
แนะนำหนังสือ“WITHOUT and WITHIN” ที่เจอในห้องพักโรงแรม 12 March 2014 707
หนังสือ ธรรมะ 365 วัน 2 เล่ม 08 March 2014 320
ฟิตอังกฤษ ด้วยการอ่าน ธรรมะสั้น ๆ ภาษาไทยเทียบอังกฤษ วรรคต่อวรรค 05 March 2014 905
ดาวน์โหลด พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ๓ เล่ม 04 March 2014 532
คนและสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและคำสอน ของพระพุทธเจ้า 23 February 2014 494
ธรรมะทิพย์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงพ่อชา 20 February 2014 474
บทสวดมนต์อิติปิโส พร้อมคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 19 February 2014 3915
อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ หลวงพ่อชา ภาษาอังกฤษ 58 กัณฑ์ 18 February 2014 939
ฟังเทศน์ภาษาไทย จากพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา 4 รูป 16 February 2014 630
เมื่อคุณมีความรัก... 14 February 2014 287
ดาวน์โหลดหนังสือ "ดาไลลามะสนทนาธรรมกับคนไทยที่ธรรมศาลา" 02 February 2014 524
ถ้อยคำแห่ง ปัญญา-สันติ-ไมตรี จากบุคคลนามก้องโลก 17 January 2014 432
จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ - โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 17 January 2014 374
ดาวน์โหลด "อุปลมณี" หนังสือ ชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา (pdf+mp3) 14 January 2014 956
20 Life Lessons From Buddhadasa Bhikku 14 January 2014 1242
รวม ชาดก 11 January 2014 218
ดนตรี - ลำนำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 07 January 2014 384
กดไลค์ จนไม่เรียน 06 January 2014 407
ความเร่งด่วน และ เหตุผล ของการทำความดี 05 January 2014 394
เพราะมีอิทธิบาทไม่ครบ 4 ข้อ ความสำเร็จจึงขาด ๆ วิ่น ๆ 03 January 2014 702
ของขวัญปีใหม่ 2557 - เหรียญพระพุทธรูปสำคัญของไทย‏ 29 December 2013 1436
ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ไทยเทียบอังกฤษ 18 December 2013 1420
แม่หมาให้ลูกวัวดูดนม 17 December 2013 235
แนะนำเว็บ wallpaper สวยมาก ๆ 15 December 2013 2087
ความขัดแย้งแห่งยุคสมัยของเรา - ดาไล ลามะ 13 December 2013 398
วานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ ของชีวิต - โดย ไอน์สไตน์ 13 December 2013 424
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไร–เรื่องสั้นก้องโลกแนวธรรมะของตอลสตอย 12 December 2013 506
ความสุข ความคิด ความรู้สึก 08 December 2013 783
รวมธรรมคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ 03 December 2013 762
คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท 03 December 2013 501
ขอให้เพียรพยายาม - อย่ายอมแพ้ 03 December 2013 579
ความไม่สำเร็จ ย่อมเป็นครูสอนให้สำเร็จ 03 December 2013 331
อ่าน-ฟัง นิทานอีสป อังกฤษ-ไทย 03 December 2013 2512
ภาพหลวงพ่อชา 02 December 2013 520
คำคมอัจฉริยะของไอน์สไตน์ 01 December 2013 949
“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” – พุทธพจน์ 01 December 2013 491
การ “ต่อสู้” อย่าง “สันติวิธี” 26 November 2013 366
7 บทเรียนชีวิตจากนิทานอีสป 26 November 2013 558
อ่านเรื่องสั้นจากพุทธประวัติ,พระไตรปิฎก,ชาดก,เซ็น 17 November 2013 938
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและอังกฤษ อ่านออนไลน์และดาวน์โหลด 11 November 2013 2260
ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) – ศิษย์หลวงพ่อชา 10 November 2013 1419
ธรรมะภาษาอังกฤษของพระปฏิบัติสายวัดป่า (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) 08 November 2013 623
เว็บ “คำคม” ที่ใหญ่ที่สุด-ดีที่สุด เท่าที่เคยเจอมา 31 October 2013 1374
ดาวน์โหลดหนังสือ ๑๐๐ คำสอนสมเด็จพระสังฆราช 31 October 2013 1445
ท่านมีความสุขมากแค่ไหนในชีวิต? 31 October 2013 548
คีตธรรม ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก 28 October 2013 431
สมเด็จพระสังฆราช ฯ สิ้นพระชนม์ 24 October 2013 422
ด/ล คำสอนสมเด็จพระสังฆราช กว่า 130 เล่ม และรูปภาพถ่ายร่วมกับท่านอาจารย์พุทธทาส 24 October 2013 2757
บุญญฤทธิ์ พระโพธิญาณเถร 22 October 2013 331
ฟังธรรมะหลวงพ่อชาเป็นภาษาอังกฤษ –พร้อมอ่าน 21 October 2013 2524
ธรรมะ 11 หน้า พกพาสะดวก (ไทย+อังกฤษ) 24 September 2013 620
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพธรรมะท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ทำ screensaver 22 September 2013 503
Ajahn Chah's Sayings 16 September 2013 347
บ่นให้น้อยลง - แบ่งปันให้มากขึ้น 05 September 2013 593
หนังสือ Teaching of Buddha และ Bible ที่วางอยู่ในห้องพักโรงแรมทั่วโลก 01 September 2013 686
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ภาษาไทย+อังกฤษ ท่าน ว.วชิรเมธี 27 August 2013 3347
คำคม ในภาพ ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ 25 August 2013 451
หลวงพ่อโต-หลวงปู่ทวด พระสงฆ์ที่ popular ตลอดกาล 23 August 2013 2952
“เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” ไทยเทียบอังกฤษ บทต่อบท 21 August 2013 1375
เสียงอ่านพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา 18 August 2013 376
ชาติหน้ามีจริงหรือ? โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท 17 August 2013 916
ฟังเทศนา 5 ปี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 22 July 2013 1390
ความรักคือการให้ – แต่ให้อะไรล่ะ? 14 July 2013 1214
If you give a little love, you can get a little love of your own. 23 June 2013 787
"คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณได้...­มุ่งมั่น ทำทุกวัน" 22 June 2013 1037
ดาวน์โหลดหนังสือ The Art of Happiness โดยท่านดาไล ลามะ 27 May 2013 1430
เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ 24 May 2013 434
กฎแห่งกรรม ที่หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เล่าให้ฟัง (ภาษาไทย+อังกฤษ) 06 May 2013 2845
รวมประวัติและคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุในโลกออนไลน์ 20 April 2013 1758
เสียงบทแผ่เมตตาอัปปมัญญา(แผ่เมตตาไม่มีประมาณ) รวม 3 เวอร์ชั่น 16 April 2013 3645
ชมแอนิเมชั่น พุทธประวัติ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 04 April 2013 1312
เมื่อพระลูกศิษย์ฝรั่งพูดถึงหลวงพ่อชา 02 April 2013 1601
คำสอนของอาจารย์พุทธทาส ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ (ไทย-อังกฤษ) 31 March 2013 3292
รวม 309 หัวข้อธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส 30 March 2013 25393
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ หลายอาจารย์ ทั่วโลก 16 March 2013 1878
“หลวงปู่ฝากไว้” - คำสอนหลวงปู่ดุลย์ - ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย – บทต่อบท 13 March 2013 1490
ลำธารริมลานธรรม -เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้ -โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 27 February 2013 1102
สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 26 February 2013 23233
นกกระจอก ...ครับพ่อ! 16 February 2013 935
เสียงธรรมคำสอน หลวงพ่อชา ๑๐๕ กัณฑ์ 29 January 2013 28512
รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อชา 29 January 2013 2511
วีดิโอภาษาอังกฤษ สารคดี ประวัติพระพุทธเจ้า 27 January 2013 3171
เพลงเซ็นทำสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย แบบของจีนและญี่ปุ่น 27 January 2013 3125
Quotes on Children and Childhood 12 January 2013 1252
วันเด็ก วันที่ผู้ใหญ่ ควรตรวจดูตัวเอง ให้มากกว่าจ้องสอนเด็ก 12 January 2013 881
ขอกราบถวายพระไตรปิฎก แด่พระคุณเจ้าครับ 11 January 2013 1681
เว็บ - หนังสือ - โปรแกรม พจนานุกรมพุทธศาสน์ 05 January 2013 2864
ธรรมะเนื่องในวันปีใหม่ - ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 01 January 2013 1080
ขอแนะนำหนังสือรวบรวมคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อน ๆ 14 December 2012 2065
คมธรรม ในหนังสือ ทวิตธรรม นำทวิตเตอร์ 10 December 2012 1405
คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer 05 December 2012 2822
ฟังธรรมหลวงพ่อชา เรื่อง “ฉลาดในการรักษาจิต” 05 December 2012 2195
วีดิโอธรรมะ อ.พุทธทาส,หลวงพ่อชา,พอจ.ไพศาล วิสาโล,พอจ.ชยสาโร,ท่าน ว. วชิรเมธี,อื่น ๆ 01 December 2012 2225
พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ 30 November 2012 4436
อ่าน/ฟัง/ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ 24 November 2012 7234
อ่านไบเบิ้ล, อัล-กุรอ่าน, ไตรปิฎก อังกฤษ+ไทย 21 November 2012 2190
ธรรมะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ที่แต่ละคนควรลงทุนแสวงหาด้วยตนเอง 18 November 2012 1934
Ajahn Chah's Sayings 25 October 2012 994
20 Words That Can Change Your Life 22 October 2012 2125
ชมวีดิโอสารคดีธรรมะชุด Discovering Buddhism 18 October 2012 1359
ธรรมะ (รวมบทความจากบล็อก)* 08 October 2012 3466
รวมเว็บธรรมะภาษาไทย หลายอาจารย์-หลายสำนัก 07 October 2012 4791
ตามรอยพระพุทธเจ้า สารคดีแห่งศตวรรษ 05 October 2012 2939
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com