Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player
Display # 
เสียงธรรมคำสอน ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ๓๕๓ กัณฑ์ 02 September 2014 16
คำสอนเรื่องการทำสมาธิ – โดยพระภิกษุผู้ทรงศีลและปัญญา กว่า 10 รูป 29 August 2014 209
หลวงพ่อขาว วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดอยุธยา 28 August 2014 29
เครื่องรางของขลัง... 25 August 2014 104
ธรรมะ ท่านพระอาจารย์ชยสาโร 24 August 2014 45
มี ภาพคำ-ธรรมะ มากมายในเน็ตให้เข้าไปค้นหา 21 August 2014 231
ฟัง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ สั้น ๆ ที่น่าฟังมาก ๆ จากพระฝรั่ง 2 รูป (บวชที่เมืองไทย) 19 August 2014 198
เพื่อความเจริญในธรรม ขอเชิญทุกท่านอ่าน หนังสือชุด “พุทธวจน” 18 August 2014 240
แชร์ภาพธรรมะดี ๆ หลายภาพ เก็บมาจากเน็ต 17 August 2014 153
คำสอนที่มีค่ามาก 17 August 2014 143
อนุสติ ภาพพระพุทธเจ้า-หลวงพ่อชา-อาจารย์พุทธทาส 16 August 2014 139
ฟังและอ่าน "ธรรมโฆษณ์" – ธรรมะแท้ของท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ ที่ไม่ได้โฆษณา 15 August 2014 187
สติ - สิ่งมึนเมา - พระแขวนคอ : พุทธทาสภิกขุ 15 August 2014 111
"หลักธรรมสำหรับนักศึกษา" และ "คู่มือมนุษย์" โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ 14 August 2014 318
ช่วยกันทำบุญเผยแพร่ให้ชาวพุทธทั่วประเทศรู้จัก e-book พระไตรปิฎกภาษาไทย 3 เล่มนี้ 13 August 2014 686
คมธรรมสั้น ๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ติดคอมฯ-ติดโต๊ะ-ติดตัว ไว้อ่านเรื่อย ๆ 12 August 2014 332
เชิญดาวน์โหลด e-book พระไตรปิฎก ฉบับสมบูรณ์ เล่มเดียวจบ 15,099 หน้า 09 August 2014 1721
อ่านและดาวน์โหลด ชุดธรรมโฆษณ์ – ผลงานการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 03 August 2014 365
แนะนำ e-book “The Inspirational Stories” 01 August 2014 458
ชีวิต ความใฝ่ฝัน และการไขว่คว้า 01 August 2014 218
ชีวิต... 01 August 2014 124
ประวัติหลวงพ่อโต (ภาษาอังกฤษ) 27 July 2014 223
คำสอนดีๆ จาก พระเกจิดัง 26 July 2014 198
หนังสือธรรมะ: ธัมมะ อกาลิโก – ธรรม ไม่จำกัดกาล 26 July 2014 104
25 Timeless Quotes from Buddha 26 July 2014 172
เราแต่ละคนคงช่วยทุกคนไม่ได้ แต่สามารถช่วยบางคนได้ -โรนัลด์ เรแกน 25 July 2014 103
ล้ม 7 ครั้ง ลุก 8 ครั้ง - ภาษิตญี่ปุ่น 25 July 2014 140
รวม e-book และเสียงธรรมะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 23 July 2014 254
"ของขวัญแห่งชีวิต" โดยพระไพศาล วิสาโล 22 July 2014 90
ท่านชีวกโกมารภัจ – สาวกของพระพุทธเจ้าที่เราถือเป็นไอดอลได้ 21 July 2014 247
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม 21 July 2014 102
เชิญใช้ Search Box ธรรมะกว่า 100 เว็บไซต์ 21 July 2014 267
ไม่เห็นอารมณ์ จึงหลงอารมณ์ 20 July 2014 103
หลวงพ่อชาสอนธรรมะขณะที่ท่านไม่สบายเป็นอัมพาตนอนบนเตียง 20 July 2014 107
ทุกข์อยู่ที่ไหน สุขอยู่ที่นั่น, สุขอยู่ที่ไหน ทุกข์อยู่ที่นั่น - หลวงพ่อชา 18 July 2014 112
ขอฝาก ภาพวาดและภาพถ่าย หลวงพ่อชา 14 July 2014 139
แจก หนังสือ “อาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา” โดย สมเด็จพระญาณสังวร 11 July 2014 278
ธรรมเมกขสถูป (สารนาถ อินเดีย) - วันอาสาฬหบูชา 11 July 2014 166
เทคโนโลยี ไม่อาจแทนที่ความรัก 10 July 2014 116
ฝึกธรรม - ฝึกใจ 08 July 2014 143
28 ภาพความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีให้สัตว์ 06 July 2014 244
ก่อนที่คุณจะ... 06 July 2014 198
สุภาษิตจีนสุดรัก - Best-Loved Chinese Proverbs 29 June 2014 337
อ่านธรรมะประจำวัน – ธรรมะ/คำคมสั้น ๆ 28 June 2014 420
สงบ งดงาม และลึกซึ้ง 05 June 2014 268
แหล่งความรู้อ้างอิงทางพระพุทธศาสนา (& verb ธรรมะสำหรับพระและโยม) 04 June 2014 438
ธรรมะบทที่สังคมควรสำรวมใจลงฟังมากที่สุด 30 May 2014 439
พระหนุ่มต่างชาติชื่อดัง 3 รูปพูดไทยได้ ซึ่งมีคำสอนเป็นภาษาอังกฤษมากมาย ในโลกออนไลน์ 29 May 2014 731
คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาส และหลวงพ่อชา ผ่าน social media 23 May 2014 615
พุทธธรรมสมัยอินเทอร์เน็ต 21 May 2014 354
ฝากภาพนี้ให้ท่านที่ศรัทธาในคำสอนของ 3 ท่านนี้ 20 May 2014 261
10 John Lennon quotes everyone should read 15 May 2014 247
ความหมาย - คุณค่า วันวิสาขบูชา โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 13 May 2014 361
ดาวน์โหลด ภาพและคำสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 04 May 2014 621
คำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  03 May 2014 639
พุทธพจน์ปลอม มีมากมายในเน็ตและในวัด 02 May 2014 407
คำสอนของหลวงพ่อชากับท่านอาจารย์พุทธทาส 02 May 2014 439
21 Inspiring Quotes By Albert Einstein 30 April 2014 579
วิธีประสบความสำเร็จในชีวิต 30 April 2014 576
ทำความสงบอยู่ที่หน้าคอมฯ กับเว็บ calm.com 25 April 2014 217
เมตตาประกอบด้วยปัญญา : พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ 24 April 2014 254
คนดี... สำคัญกว่าทุกสิ่ง - ท่านพุทธทาสภิกขุ 11 April 2014 299
รวมพุทธศาสนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ น่าอ่านมาก 08 April 2014 862
ธรรมะ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี 03 April 2014 533
กฎแห่งกรรม 03 April 2014 213
4 คำบาปที่ห้ามพูด.. แม้พูดเล่นก็ห้ามพูด 27 March 2014 903
แนะนำหนังสือ“WITHOUT and WITHIN” ที่เจอในห้องพักโรงแรม 12 March 2014 751
หนังสือ ธรรมะ 365 วัน 2 เล่ม 08 March 2014 356
ฟิตอังกฤษ ด้วยการอ่าน ธรรมะสั้น ๆ ภาษาไทยเทียบอังกฤษ วรรคต่อวรรค 05 March 2014 1000
ดาวน์โหลด พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ๓ เล่ม 04 March 2014 573
คนและสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและคำสอน ของพระพุทธเจ้า 23 February 2014 554
ธรรมะทิพย์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงพ่อชา 20 February 2014 541
บทสวดมนต์อิติปิโส พร้อมคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 19 February 2014 4248
อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ หลวงพ่อชา ภาษาอังกฤษ 58 กัณฑ์ 18 February 2014 1005
ฟังเทศน์ภาษาไทย จากพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา 4 รูป 16 February 2014 701
เมื่อคุณมีความรัก... 14 February 2014 315
ดาวน์โหลดหนังสือ "ดาไลลามะสนทนาธรรมกับคนไทยที่ธรรมศาลา" 02 February 2014 566
ถ้อยคำแห่ง ปัญญา-สันติ-ไมตรี จากบุคคลนามก้องโลก 17 January 2014 498
จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ - โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 17 January 2014 408
ดาวน์โหลด "อุปลมณี" หนังสือ ชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา (pdf+mp3) 14 January 2014 1059
20 Life Lessons From Buddhadasa Bhikku 14 January 2014 1558
รวม ชาดก 11 January 2014 262
ดนตรี - ลำนำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 07 January 2014 432
กดไลค์ จนไม่เรียน 06 January 2014 498
ความเร่งด่วน และ เหตุผล ของการทำความดี 05 January 2014 419
เพราะมีอิทธิบาทไม่ครบ 4 ข้อ ความสำเร็จจึงขาด ๆ วิ่น ๆ 03 January 2014 758
ของขวัญปีใหม่ 2557 - เหรียญพระพุทธรูปสำคัญของไทย‏ 29 December 2013 1541
ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ไทยเทียบอังกฤษ 18 December 2013 1517
แม่หมาให้ลูกวัวดูดนม 17 December 2013 257
แนะนำเว็บ wallpaper สวยมาก ๆ 15 December 2013 2304
ความขัดแย้งแห่งยุคสมัยของเรา - ดาไล ลามะ 13 December 2013 432
วานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ ของชีวิต - โดย ไอน์สไตน์ 13 December 2013 491
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไร–เรื่องสั้นก้องโลกแนวธรรมะของตอลสตอย 12 December 2013 527
ความสุข ความคิด ความรู้สึก 08 December 2013 874
รวมธรรมคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ 03 December 2013 854
คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท 03 December 2013 541
ขอให้เพียรพยายาม - อย่ายอมแพ้ 03 December 2013 661
ความไม่สำเร็จ ย่อมเป็นครูสอนให้สำเร็จ 03 December 2013 400
อ่าน-ฟัง นิทานอีสป อังกฤษ-ไทย 03 December 2013 2791
ภาพหลวงพ่อชา 02 December 2013 587
คำคมอัจฉริยะของไอน์สไตน์ 01 December 2013 1015
“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” – พุทธพจน์ 01 December 2013 573
การ “ต่อสู้” อย่าง “สันติวิธี” 26 November 2013 390
7 บทเรียนชีวิตจากนิทานอีสป 26 November 2013 609
อ่านเรื่องสั้นจากพุทธประวัติ,พระไตรปิฎก,ชาดก,เซ็น 17 November 2013 961
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและอังกฤษ อ่านออนไลน์และดาวน์โหลด 11 November 2013 2428
ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) – ศิษย์หลวงพ่อชา 10 November 2013 1521
ธรรมะภาษาอังกฤษของพระปฏิบัติสายวัดป่า (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) 08 November 2013 679
เว็บ “คำคม” ที่ใหญ่ที่สุด-ดีที่สุด เท่าที่เคยเจอมา 31 October 2013 1422
ดาวน์โหลดหนังสือ ๑๐๐ คำสอนสมเด็จพระสังฆราช 31 October 2013 1532
ท่านมีความสุขมากแค่ไหนในชีวิต? 31 October 2013 569
คีตธรรม ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก 28 October 2013 473
สมเด็จพระสังฆราช ฯ สิ้นพระชนม์ 24 October 2013 468
ด/ล คำสอนสมเด็จพระสังฆราช กว่า 130 เล่ม และรูปภาพถ่ายร่วมกับท่านอาจารย์พุทธทาส 24 October 2013 2836
บุญญฤทธิ์ พระโพธิญาณเถร 22 October 2013 364
ฟังธรรมะหลวงพ่อชาเป็นภาษาอังกฤษ –พร้อมอ่าน 21 October 2013 2669
ธรรมะ 11 หน้า พกพาสะดวก (ไทย+อังกฤษ) 24 September 2013 659
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพธรรมะท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ทำ screensaver 22 September 2013 545
Ajahn Chah's Sayings 16 September 2013 371
บ่นให้น้อยลง - แบ่งปันให้มากขึ้น 05 September 2013 616
หนังสือ Teaching of Buddha และ Bible ที่วางอยู่ในห้องพักโรงแรมทั่วโลก 01 September 2013 772
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ภาษาไทย+อังกฤษ ท่าน ว.วชิรเมธี 27 August 2013 3547
คำคม ในภาพ ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ 25 August 2013 484
หลวงพ่อโต-หลวงปู่ทวด พระสงฆ์ที่ popular ตลอดกาล 23 August 2013 3059
“เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” ไทยเทียบอังกฤษ บทต่อบท 21 August 2013 1435
เสียงอ่านพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา 18 August 2013 429
ชาติหน้ามีจริงหรือ? โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท 17 August 2013 950
ฟังเทศนา 5 ปี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 22 July 2013 1482
ความรักคือการให้ – แต่ให้อะไรล่ะ? 14 July 2013 1283
If you give a little love, you can get a little love of your own. 23 June 2013 844
"คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณได้...­มุ่งมั่น ทำทุกวัน" 22 June 2013 1074
ดาวน์โหลดหนังสือ The Art of Happiness โดยท่านดาไล ลามะ 27 May 2013 1497
เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ 24 May 2013 453
กฎแห่งกรรม ที่หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เล่าให้ฟัง (ภาษาไทย+อังกฤษ) 06 May 2013 2952
รวมประวัติและคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุในโลกออนไลน์ 20 April 2013 1849
เสียงบทแผ่เมตตาอัปปมัญญา(แผ่เมตตาไม่มีประมาณ) รวม 3 เวอร์ชั่น 16 April 2013 3756
ชมแอนิเมชั่น พุทธประวัติ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 04 April 2013 1362
เมื่อพระลูกศิษย์ฝรั่งพูดถึงหลวงพ่อชา 02 April 2013 1660
คำสอนของอาจารย์พุทธทาส ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ (ไทย-อังกฤษ) 31 March 2013 3383
รวม 309 หัวข้อธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส 30 March 2013 26574
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ หลายอาจารย์ ทั่วโลก 16 March 2013 1924
“หลวงปู่ฝากไว้” - คำสอนหลวงปู่ดุลย์ - ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย – บทต่อบท 13 March 2013 1561
ลำธารริมลานธรรม -เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้ -โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 27 February 2013 1171
สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 26 February 2013 24805
นกกระจอก ...ครับพ่อ! 16 February 2013 973
เสียงธรรมคำสอน หลวงพ่อชา ๑๐๕ กัณฑ์ 29 January 2013 29684
รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อชา 29 January 2013 2652
วีดิโอภาษาอังกฤษ สารคดี ประวัติพระพุทธเจ้า 27 January 2013 3224
เพลงเซ็นทำสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย แบบของจีนและญี่ปุ่น 27 January 2013 3207
Quotes on Children and Childhood 12 January 2013 1279
วันเด็ก วันที่ผู้ใหญ่ ควรตรวจดูตัวเอง ให้มากกว่าจ้องสอนเด็ก 12 January 2013 908
ขอกราบถวายพระไตรปิฎก แด่พระคุณเจ้าครับ 11 January 2013 1749
เว็บ - หนังสือ - โปรแกรม พจนานุกรมพุทธศาสน์ 05 January 2013 2959
ธรรมะเนื่องในวันปีใหม่ - ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 01 January 2013 1104
ขอแนะนำหนังสือรวบรวมคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อน ๆ 14 December 2012 2130
คมธรรม ในหนังสือ ทวิตธรรม นำทวิตเตอร์ 10 December 2012 1437
คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer 05 December 2012 2940
ฟังธรรมหลวงพ่อชา เรื่อง “ฉลาดในการรักษาจิต” 05 December 2012 2261
วีดิโอธรรมะ อ.พุทธทาส,หลวงพ่อชา,พอจ.ไพศาล วิสาโล,พอจ.ชยสาโร,ท่าน ว. วชิรเมธี,อื่น ๆ 01 December 2012 2307
พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ 30 November 2012 4530
อ่าน/ฟัง/ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ 24 November 2012 7433
อ่านไบเบิ้ล, อัล-กุรอ่าน, ไตรปิฎก อังกฤษ+ไทย 21 November 2012 2296
ธรรมะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ที่แต่ละคนควรลงทุนแสวงหาด้วยตนเอง 18 November 2012 2033
Ajahn Chah's Sayings 25 October 2012 1030
20 Words That Can Change Your Life 22 October 2012 2169
ชมวีดิโอสารคดีธรรมะชุด Discovering Buddhism 18 October 2012 1396
ธรรมะ (รวมบทความจากบล็อก)* 08 October 2012 3563
รวมเว็บธรรมะภาษาไทย หลายอาจารย์-หลายสำนัก 07 October 2012 4890
ตามรอยพระพุทธเจ้า สารคดีแห่งศตวรรษ 05 October 2012 3061
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com