Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Home

รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)

 1. รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)
 2.  
 3. หนังสือทุกเล่มที่ดาวน์โหลดในหน้านี้ แต่งโดยคนไทย เพื่อคนไทยใช้ศึกษาภาษาอังกฤษ หรือเป็นหนังสือ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย
 4. ▬►ดาวน์โหลด หนังสือของ กศน. ชั้นประถม, ชั้นมัธยมต้น, และชั้นมัธยมปลาย หลายวิชา หลายเล่ม
 5. ▬► ดาวน์โหลด ตำราภาษาอังกฤษแปลไทย ชุด "for Thai Students" 6 เล่ม
 6. ตำราเรียน
 7.  (1) ภาษาอังกฤษประถมศึกษา   - คลิก
 8.  (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 – ระดับปวช.   - คลิก

 

 1. (3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 – ระดับปวช.  -  คลิก
  1. (4) ภาษาอังกฤษมัธยมต้น   -คลิก

 

 1.  (5) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ม.ต้น   - คลิก
 2. (6) ภาษาอังกฤษ-มัธยมปลาย   - คลิก 
 3.  (7) ตำราเรียนภาษาอังกฤษของรามคำแหงมีมากมายให้ดาวน์โหลด ที่นี่
 4. (8)  ตำราภาษาอังกฤษ 3 เล่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
 5.  การสนทนา 
 6.  (1) หนังสือ สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับเดินทางท่องเที่ยว
 7.  (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 8.  (3) 50 ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนา
 9.  (4) ฝึกพูดสนทนา กับประโยค ไทย-อังกฤษ   100 บทคลิก
 10.  (5) 40 คำที่คนไทยพูด ภ.อังกฤษอย่างผิด ๆ -โดย Andrew Biggs
 11.  (6) 40 อันดับคำผิดที่คนไทยใช่บ่อยที่สุดเวลาพูดภาษาอังกฤษ - แอนดรูว์บิกส์   - คลิก
 12.  (7) สนทนาแบบสบายสบายในชีวิตประจำวัน: ลิงค์ 1 - ลิงค์ 2
 13.  (8) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน   -คลิก
 14.  (9) 1000 วลีที่ใช้พูดบ่อย (อังกฤษแปลไทย)  คลิก
 15.  (10) 3000 วลี (อังกฤษแปลไทย) ที่ใช้ในการสนทนา คลิก หรือ คลิก
 16.  (11) คำและสำนวนประโยคภาษาอังกฤษ (อาชีวะ)  -คลิก
 17.  (12) ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร  - คลิก

 

 1. (13) สนทนาภาษาอังกฤษกับTrick ที่บุคลากรนิด้าควรรู้  - คลิก
  1. (14) อังกรี๊ดอังกฤษกับดินฟ้าอากาศ  - คลิก

 

 1.  (15) วลีที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสต่าง ๆ รวม 19 หัวข้อ  คลิกดาวน์โหลด
 2.  (16) รวมประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน  ไฟล์ pdf=ไฟล์ word
 3. (17) คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คลิก
 4. (18)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 - อาจารย์ปฏิมา มเหศวร
 5. (19) ศัพท์สำคัญที่ต้องใช้บ่อยในประโยคสนทนา – อธิบายโดย ดิก ออกซฟอร์ด อังกฤษ-ไทย  คลิก
 6. (20) คู่มือการสนทนาในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา - เป็นภาษาอังกฤษ -  คลิก
 7. (21) คำและสำนวนประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนและครูอาชีวศึกษา คลิก
 8. (22) "100 วิธี พูดอังกฤษ แบบเหนือชั้น !" - 100 Ways to Say in English  คลิก
 9. (23) 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น! (100 WAYS TO SAY IN ENGLISH) คลิก
 10. (24) บทวิทยุกระจายเสียง รายการ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English for Daily Life
 11.  
 12. สนทนาสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
 13. (1) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2  รวมเล่ม -    คลิก
 14.  (2) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม -คลิก
 15.  (3) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร  - คลิก
 16.  (4) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม  -คลิก
 17.  (5) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  - คลิก
 18.  (6) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม  - คลิก
 19.  (7) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแม่บ้านของโรงแรม   -คลิก
 20.  (8) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน -คลิก เล่ม1,เล่ม2
 21.  (9) การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 1 -คลิก
 22.       การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว  2-คลิก
 23.  (10) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศก์    - คลิก
 24.  (11) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายสินค้า -คลิก
 25.  (12) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย    -คลิก
 26.  (13) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ - คลิก
 27.  (14) คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง -คลิก
 28.  (15) ดาวน์โหลด หนังสือ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง(แท็กซี่)  คลิก
 29. (16) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด -คลิก
 30. (17) คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ  คลิก
 31. (18) สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา 7 เล่ม  -คลิก
 32.  แกรมมาร์
 33.  (1) English Grammar & Exercises for Thai students   -คลิก

 

 1. (2) The Bible of Grammar  -คลิก
  1. (3) Ultimate Grammar Book   -คลิก

 

 1. (4) คำอธิบายไวยากรณ์Parts of Speech  -คลิก
 2. (5) โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntax)  -คลิก
 3. (6) ไวยากรณ์หกหน้า   -  คลิก
 4. (7) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - วันดีโตสุวรรณ )-คลิก
 5. (8)สรุปเรื่องTenses   - คลิก

 

 1. (9) en101- ภาษาอังกฤษมูลฐาน1 (ม.รามคำแหง)  -คลิก
  1. (10) en102 - ประโยคและคำศัพท์ (ม.รามคำแหง)  - คลิก
   1. (11) CU-TEP GRAMMAR   - คลิก
    1. (12) หลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ - อ.สมคิด กุลชล Part: 1-2-3-4-5-6 

 

 1. หรือถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์เดียวก็ได้ ขนาดประมาณ 60 MB แต่ความชัดลดลงหน่อย คลิก
 2. (13) Standard English Grammar โดย อาจารย์ สำราญ คำยิ่ง ACE, CGEt - คลิก
 3. (14) ดาวน์โหลด ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1, 2, 3
 4. (15) Yindii Online English Grammar
 5. (16)"เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา"
 6. (17)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - "สุดยอด Grammar" คลิก
 7. (18)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - English Grammar
 8. (19)แนะนำ 100 Golden Grammar Rules โดย Michael Swan (แปลไทย)
 9. (20) แจกตำรา tense 2 เล่ม, ศัพท์ อังกฤษ-ไทย 1 เล่ม
 10. (21) English Grammar ทำอย่างไร จึงจะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี - ปูพื้นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจริง ๆ - คลิก
 11. (22) รู้ทัน Tense ภาษาอังกฤษ
 12. (23) สรุปเนื้อหา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 13. (24) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษไม่ผิดไวยากรณ์
 14. (25) เข้าไปแล้ว ดูที่ → เล่มที่ 4,6,7
 15.  สำหรับคุณครู
 16.  คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม CEFR ระดับประถมฯ-มัธยมฯ
 17.  สอบ TOEIC
 18.  (1) ดาวน์โหลดหนังสือ ทีเด็ดพิชิต TOEIC ข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลย
 19.  ศัพท์
 20.  (1)การเดาความหมายของศัพท์ - วิชัยมากอยู่ - คลิก
 21.  (2)เทคนิคการเดาศัพท์ - คลิก
 22.  (3)หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ -  คลิก
 23. (4) เทคนิค การจดจำ - การแปล คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย Prefix Suffix & Root คลิก หรือ  คลิก
 24.  List คำศัพท์
 25. 5,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ [5,000 (English - Thai) Picture Dictionary ] คลิก
 26. 4000 คำ ภาพศัพท์ อังกฤษ - ไทย คลิก
 27. สนุกกับการสะกดคำไปกับครูตุ้ม คลิก
 28.  คำศัพท์และรูปภาพ: แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อประกอบตำราเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน - คลิก
 29.  ศัพท์1000 คำที่พบบ่อยที่สุดพร้อมคำแปล - คลิก
 30.  คำศัพท์ 1,000 คำแรก พร้อมคำแปล ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ   คลิก  หรือ  ลิงก์นี้
 31.  ศัพท์ 2000 คำ (แปลไทย) ที่ Longman  ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม คลิก
 32.  ศัพท์ 3000 คำ (แปลไทย) ที่ Oxford ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม -  คลิก
 33.  ศัพท์คำพ้อง3,000 คำแรกจากหนังสือศัพท์คำพ้องอังกฤษไทย,ไฟล์doc -คลิก,ไฟล์pdf - คลิก
 34.  ไฟล์ ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย
 35.  ศัพท์ยาก 1,000 คำ พร้อมคำแปลไทย ใช้เตรียมสอบ TOEFL - คลิกดาวน์โหลด
 36.  ศึกษาศัพท์หมวดจากภาพ อังกฤษ – ไทย  คลิกดาวน์โหลด
 37.  คำศัพท์จากข่าวรวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี.จาก นสพ Bangkok Post - คลิก
 38.  คู่มือศัพท์ภาษาอังกฤษสำหนับการท่องเที่ยวโดยชุมชน -  คลิก
 39.  รวมศัพท์ป.6, ม.3, ม.6 รวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี -  คลิก
 40. สำนวนสะเด็ด -  คลิก
 41.  เรียนศัพท์กับแฮร์รี่พอตเตอร์  -  คลิก
 42.  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ๕๐๐ คำ
 43.  ศัพท์ อาการปวด ชื่อโรค (ไทย-อังกฤษ) ไฟล์ pdf - คลิก
 44.  ศัพท์พื้นฐาน + คำอ่าน + คำแปล 3,500 คำคลิก: http://goo.gl/loYRvk
 45.  คำศัพท์ + คำแปล 772 คำคลิก: http://goo.gl/iGSsVE
 46. หนังสือ "รวมคำศัพท์พร้อมภาพประกอบสำหรับนักเรียน" → คลิก
 47.  
 48.  ชุดการเรียน
 49.  ชุดที่ 1: ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย (แต่ละเล่มขนาดประมาณ20 MB)
 50.  ♥เล่มที่1 unit ที่1-15
 51.   เล่มที่2 unit ที่ 16-30 
 52.  เล่มที่ 3 unit ที่ 31 - 45 
 53.  เล่มที่ 4 unit ที่ 46 - 60
 54.  ไฟล์เสียง “Follow Me” [ mp3] ภาษาอังกฤษ (แต่ละไฟล์ขนาดประมาณ25-30  MB) ใช้คู่กับ ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย
 55.  ♥ ไฟล์ที่ 1 unit ที่ 1 - 10
 56.  ♥ ไฟล์ที่ 2 unit ที่ 11 - 20
 57.  ♥ ไฟล์ที่ 3 unit ที่ 21 - 30
 58.  ♥ ไฟล์ที่ 4 unit ที่ 31 - 40
 59.  ♥ ไฟล์ที่ 5 unit ที่ 41 - 50
 60.  ♥ ไฟล์ที่ 6 unit ที่ 51 - 60
 61.  ชุดที่ 2: English for You ภาคภาษาไทย 96 บท -คลิก
 62.  การอ่าน (Reading)
 63.  ดาวน์โหลดหนังสือภาษาอังกฤษอ่านนอกเวลา พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า 28 เล่ม
 64.  E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(อ.ลำดวน รอดสถิตย์)- คลิก
 65.  ประโยคภาษาอังกฤษกว่า4000 ประโยค (แปลไทย) -  คลิก
 66.  แปลข่าว กับคอลัมน์ "Translate It" นสพ. Bangkok Post ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf / ไฟล์ word
 67.  en201 - การอ่านเอาความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก
 68.  en202 - การอ่านตีความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก
 69.  en306 - การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (ม.รามคำแหง) - คลิก
 70. TL325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน - คลิก
 71.  EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล โดย รศ.อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล
 72.  EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)
 73.  คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ (อังกฤษ แปลไทย)
 74.  ฝึกแปล อังกฤษเป็นไทย 800 ประโยค พร้อมดูเฉลย
 75.  ศึกษาประโยคสนทนา อังกฤษ – ไทย 1,000 ประโยค
 76.  อ่าน กามนิต-วาสิฏฐี ไทย - อังกฤษ
 77.  รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย(1)  คลิกดาวน์โหลด
 78.  รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย (2)  คลิก
 79. เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ 
 80.  การเขียน (Writing)
 81. วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ -  คลิก
 82. หนังสือราชการภาษาอังกฤษตามระเบียบงานสารบัญ -  คลิก 
 83. รายชื่อตำแหน่งตามระเบียบ กพ. (ไทย-อังกฤษ) -  คลิก
 84. หลักการแปล - สัญฉวี สายบัว คลิก
 85.  ข้อสอบ-ถาม/ตอบ
 86. เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ O-NET มัธยมศึกษาปีที่  3 - คลิก
 87. ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย, ป.6, ม.3, ม.6
 88. คู่มือการสอบ Exit - Exam ภาษาอังกฤษ
 89. ดิกชันนารี
 90.  Longman Basic English – Thai Dictionary(มีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ และคำแปลประโยคเป็นภาษาไทย)
 91.   Part 1 Part 2  หรือ  คลิกดาวน์โหลดไฟล์เดียว ที่นี่
 92. Oxford-River Books English-Thai Dictionary : พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย คลิก
 93. แนะนำวิธีเรียนภาษาอังกฤษ
 94. เก่งอังกฤษง่าย ๆ สไตล์แพนด้า  คลิก
 95.  ธรรมะ
 96.  ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ภาษาไทย+อังกฤษ ท่าน ว.วชิรเมธี
 97.  “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” ไทยเทียบอังกฤษ บทต่อบท
 98.  "หลวงปู่ฝากไว้" และ "Gifts He Left Behind" ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย - บทต่อบท  คลิก 
 99.  คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer
 100.  สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 101.  กฎแห่งกรรม ที่หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เล่าให้ฟัง (ภาษาไทย+อังกฤษ)
 102.  
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com