Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ด/ล ไฟล์ Story eBook ที่คลิกฟังเสียงอ่านได้ เป็นร้อย เรื่อง ที่นี่

scott foresman

 

สวัสดีครับ

ในจำนวนสต็อกไฟล์ฝึกภาษาอังกฤษที่ผมเก็บไว้ สิ่งที่ผมชอบไม่เสื่อมคลายก็คือ ไฟล์ Story pdf eBook ที่คลิกฟังเสียงอ่านได้ ที่ชอบมากก็เพราะว่า

♦-มันมีตั้งแต่ระดับ อนุบาล (kindergarten), grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 เราสามารถเลือกฟังตามระดับง่าย-ยาก ตามที่ต้องการ

-มีเนื้อเรื่องหลากหลาย ทั้งสายสังคม (social study) และสายวิทย์ (science) ทั้ง fiction และ non-fiction

-เราสามารถฝึกอ่านอย่างเดียว, ฝึกฟังอย่างเดียว (โดยคลิกไอคอนรูปลำโพง), ฝึกอ่านแล้วค่อยฟัง, ฝึกฟังแล้วค่อยกลับมาอ่าน, หรือจะฝึกอ่านไปพร้อม ๆ กับฟัง ท่านจะฝึกอย่างไหนได้ทั้งนั้นครับ ตามที่ท่านอยากจะฝึก


หมายเหตุ:

  ถ้าท่านคลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงในไฟล์ pdf ของ Story แต่ไม่มีเสียงอ่าน, ให้แก้ปัญหาดังนี้

 ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Reader

 มันจะขึ้นข้อความว่า Some features have been disabled to avoid potential security risks. Only enable these features if you trust this document.

 ให้ท่านคลิก   Options และคลิก   Trust this document always.

  ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Foxit  Reader

 ให้ท่านคลิก Tools,   คลิก Preferences....,  คลิก Trust Manager, และคลิกเอาเครื่องหมาย √ หน้า Enable Safe Reading Mode  ออกซะ


ท่านลองคลิกดาวน์โหลดและใช้งานเป็นตัวอย่าง สักเล็กน้อยก่อนก็ได้ครับ

ระดับอนุบาล : A Walk in Antarctica

ระดับ Grade 1: Dinosaur Museum

ระดับ Grade 2:The First Trip to the Moon

ระดับ Grade 3:A Mountain Adventure

ระดับ Grade 4:From Thailand to California

ระดับ Grade 5:Gorillas - The Real Story

ระดับ Grade 6:Sailing for India

เชิญครับ...

 

♥ Kindergarten  

All Kinds of Homes

Animals in the Grass

Animals Work and Play

A Pig's Life

A Small Trip

A Walk in Antarctica

A Winter Bed

A Yard for All

Can We Do It

Can You Spot It

Catch That Ball

Catch That Bus!

Chug-Chug-Chug!

Different Fish

Families

Fish Can Swim

Five Bears All in a Den

From Seeds to Plants

I Can Do Lots of Stuff!

I Help

In the Garden

In the Grasslands

In the Ocean

In the Orange Grove

Let's Make a Club House

Let's Race

Let's Ride

Look at the Clock

Machines Help

Ming the Messenger

Nick the Fix-It Man

Off to School

Pam

Putting Up the Tent

Reds and Blues

Safe Homes

The Bear

The Big Bird

The Fawn

The Path to Frog's New Home

Tig the Talented Pig

Two and Three

Walking in the Forest

Washington DC

We See Them Grow

Where Are All the Bats

Who Helps


 ♥ Grade 1  

Ana and Her Bike

Animal Babies

Animals of Africa

Around the Garden

As White as Snow

Bees and Flowers

Dinosaur Museum

Dog and Cat and the Garden

Granny's Cranberry Sauce

In the Lake

It Is Time to Get in Line

Lights Out!

Mama

/Mom Was a Baby Once

Mother Duck and Baby Crow

My Little Brother

My New Pet

People Work

Pet Helpers

Picnic Time

Telephone Talk

The Baby Robins

The Farmer's Hat

The Sunflower Questions

The Surprise Box

The Wonder of Wheels

Treasures, Not Trash!

We Can Help!

What Does a Good Neighbor Do

Who Lives Here 


  ♥  Grade 2  

Ada's Castle

Adam's New Soccer Team

American Hero Day

A Thanksgiving Party

At the Fire Station

A Wild Onion Dinner

Big News in the Barn

For Good Luck!

Hello, Friend!

How is the Weather

Inventions Help People

I Spy Fun

Letters from Here to There

Off to School We Go!

Play Ball!

Puppy Show

Rabbit and Coyote

Sandy to the Rescue

Save the Ducks!

Summer Returns to the Pond

The First Trip to the Moon

The Panda Gift

The Saguaro Cactus

The Soccer Picnic

/The Stars and Stripes

The Tomato Times - A Newspaper

Three Little Kittens Learn a Lesson

/Twelve Grapes for the New Year

Webs and Other Catchers

What Does a Cowboy Do


 ♥ Grade 3 

A Gift from Japan

A Mountain Adventure

Ask Mrs Green Thumb - A Gardening Magazine for Kids

From a Small Town to the Big City

From Volcanoes to Islands

Going to the Market

Helen Wills Moody - America's Tennis Champion

How Big How Strong - Hurricanes and Earthquakes

How Mail Travels

It Started with Nails

Jacks Library

Loritas Adventure

Mamas Birthday Garden

Many Kinds of Homes

Money in the Bank

Money to Spend

My Good Friend

Nanas Herb Garden

Our Homes at the River

Penguins

Raising a Seeing-Eye Dog

Reach for Your Dream

School Days in Japan

Squirrel Rescue

The Legend of the North Star

The Story of Pizza

The Wall of Names

Whale Rescue at Cape Cod Bay

What Careers Interest You

Words from Other Languages 


  ♥ Grade 4  

Alphabets and Other Writing Systems

A Mill Girls Day

Antarctica - The Science Continent

Bears in Danger

First, It Was a Rancho

For Purple Mountain Majesties

Friendly Giants

From Thailand to California

Girls Playing Basketball

Hello, Good-bye, and Other Customs

Inventions - One Good Thing Leads to Another

Leaves

Life in the Amazon Rain Forest

Meet the Moon!

Mexicos Mother Culture - The Olmecs

Moons of Our Solar System

No Swimming Today!

Our Trip Out East

Painting the Southwest

Ralph Bunche - Quiet Hero

Talking to Lewis and Clark

Thank You, Sir Isaac Newton!

The Carlisle Indian School

The Case of the Disappearing Sugar

The Fourth Grade Election

The Treasure Fleet

Two Master Magicians - Robert-Houdin and Houdini

Watch Out for Hurricanes!

Welcome to Space Camp

Women Who Dared to Fly


 ♥ Grade 5  

After the Midnight Ride

All Things in Balance

A Tale of Gold and Glory

Butterfly Garden

Dinosaur Timeline

Exploring the Oceans With Alvin

Fast as Lightning

Finding Home

Fixing Hubbles Troubles

Friends Across the Ocean

Gold in the American River

Gorillas - The Real Story

Hana Gets Serious

In this New Place - Poems

Jules Vernes Imagination

Lighter Than Air

Love, Enid

Making a Difference in Denmark

My Great-Grandpa Collins

Nighttime Under the Sea

Roberto Clemente

Scientific Methods in Action

Strength of Spirit

Surprising Insects Magazine

/The Anasazi - The Ancient Builders

The Renaissance

Tommy and the Tornado

VActors - Virtual Actors on the Screen 

What Do You See, James Van Der Zee

Willy Dixons Blues


 ♥ Grade 6  

Science:

Acids and Bases

Atoms.

Biomes

Body Imaging

Body Systems

Building Blocks of Matter

Cells

Changing Energy Forms

Classification

Classifying Living Organisms

Climate and Weather

Continuing the Species

Down to Earth

Earths Climate and Weather

Earths Ecosystems

Earths Layers

Earths Resources

Earth Sun Moon

Ecosystems

Energy

Energy From Heat and Light

Epidemic

Exploring the Universe

Following the Stars

Forces and Motion

Forests Around the World

Green Homes

Levers, Gears, and Pulleys

Machines

Matter

Minerals and Rocks

Parts of Cells

Plant Processes

Plants

Plate Tectonic

Reproduction

Reshaping Earths Surface

Ring of Fire

Rocks and Minerals

Solar Power

Structure of Matter

Sun Earth Moon

Systems of the Body

The Effect of Forces

The Ever Changing Surface of Earth

Thermal and Light Energy

The Science of Cooking

The Space Race

The Universe

The Use of Machines

Zero Gravity

 

Social Studies:

Building Ancient Greece and Rome

Buildings in Greece and Rome

Churchill and the World at War

Cities - Too Much, Too Fast

Discovering the Old Stone Age

Egyptian Mythology and Everyday Life

Greek and Roman Architecture

Growing Cities, Growing Problems

House, Church, Castle

Ideas That Shaped Egyptian Life

Life and Beliefs in Ancient Egypt

Looking at Prehistory

Mysteries of the Ancient Americas

Sailing for India

Sea Route to the Spice Lands

The Architecture of the Middle Ages

The Early Americas Unsolved Mysteries

The Pursuit of Spices

The Rise of the Megacity

What Archeology Tells Us About Prehistory

Where Did They Come From - Where Did They Go

Winston Churchill - Englands Lion

Winston Churchill

 

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com