Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการเขียนไดอะรี่

diaryL[1]

เพิ่ม 26 ธค 59

ตัวอย่างการเขียนไดอะรี่ของนักเรียน (อังกฤษ-ไทย) เป็นไฟล์ WORD

ข้อที่ 1:

เขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ Tense อะไร?

ข้อที่ 2:

ตัวอย่างไดอะรี่ภาษาอังกฤษที่เด็กนักเรียนไทยเขียน  จะเห็นได้ว่าเป็นภาษาง่าย ๆ เป็นกิจวัตรธรรมดา ๆ ของเด็ก ๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่.... แต่เรื่องง่าย ๆ อย่างนี้แหละครับ  ถ้าท่านสามารถเขียนได้จนคล่อง  คือท่านสามารถนำเอาชีวิตประจำวันของท่านที่ยาก ๆ มา simplify คือเขียนด้วยศัพท์ง่าย ๆ, ด้วยประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ แบบ ประธาน + กริยา + กรรม, ต่อไปท่านก็จะพัฒนาไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนและสวยงามมากขึ้นได้เอง

(ขอขอบคุณน้องทั้ง 7 คนผู้เขียนไดอะรี่นี้มาก ๆ ครับ)

ข้อที่ 3:

หัวข้อนี้ท่านอาจจะสนใจ

ข้อที่ 4:

ผมรวบรวมศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ-ไทย หลายชุด ข้างล่างนี้

ข้อที่ 5:

สองบทความข้างล่างนี้อาจให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต้อท่านบ้างในการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com