Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก writing เป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปยาก

 English Sentence Transformation   Basic Level Test 001

สวัสดีครับ

       จำได้ว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษที่ผมเรียนและทำแบบฝึกหัดน้อยที่สุดคือ writing  เมื่อมาคิดย้อนหลังดูก็เห็นใจอาจารย์  เพราะวิชานี้ถ้าให้เด็กทำ exercise หรือ test โดยเลือกข้อถูก A B C D มันก็เหมือนไม่ใช่วิชา writing, เพราะ writing  มันต้องให้นักเรียนนักศึกษาลงมือเขียนออกมาเป็นประโยค เป็นย่อหน้า หรือเป็นเรื่องออกมาจริง ๆ แต่ภาระใหญ่มันก็อยู่ตรงที่ตรวจ เพราะการเขียนเป็นทั้งศาสตร์ที่ไม่ควรผิดแกรมมาร์(มากนัก)  การใช้ศัพท์ก็ไม่ควรผิด(มากเกินไป) แต่ในขณะเดียวกันการเขียน(ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หรือภาษาใดก็ตาม)ก็เป็นศิลป์ และศิลป์นั้นเป็นสิ่งที่บอกได้ยาก หรือบอกไม่ได้เลย ว่าถูกหรือผิด  สูงหรือต่ำ ล้นหรือไร้คุณค่า  การให้หรือตรวจการบ้านวิชา English writing  จึงเป็นงานยากหรืองานหนักสำหรับครูด้วยประการฉะนี้(ตามความเห็นของผม)

       เมื่อผมเข้าทำงาน ผมก็เห็นได้ชัดว่า ในขณะที่ทักษะการพูด การอ่าน การฟัง มีเจ้าหน้าที่ทำได้เยอะ แต่การเขียนมีคนทำได้น้อยกว่า และการเป็นรุ่นพี่ซึ่งควรจะสอนรุ่นน้องในที่ทำงานให้พัฒนาทักษะนี้ ก็ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะมันเป็นทักษะที่ต้องใช้ความเอาใจใส่และความสุขใจที่จะฝึก ถ้าไม่มีใจก็ทำไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่ยาว

       แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้หมายความว่า เราคนไทย อยู่เมืองไทย ไม่มีฝรั่งเป็นครูสอน จะฝึก writing ไม่ได้  เพราะอะไรก็ตามแม้จะยากก็ไม่พ้นความพยายาม

       เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ผมได้เขียนบทความนี้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกเขียนและฝึกอ่านด้วยตัวเอง  ที่ควรทำทุกวัน

       วันนี้ผมกลับไปทบทวนบทความเดิมอีกครั้ง  และได้ความคิดว่า น่าจะรวบรวมเว็บที่ให้บทเรียนการฝึก writing ที่เป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปยาก หรือมีหลายระดับยาก-ง่ายให้เลือกฝึก และมีเฉลยให้ดู ก็น่าจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ส่วนท่านครูอาจารย์ก็สามารถเลือกบางบทเรียนไปสอนหรือให้การบ้านนักเรียนนักศึกษาได้  ผมจึงได้พยายามหา และได้มาตามข้างล่างนี้ ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้ตั้งใจจริง

เชิญครับ....

[1]

เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง – บทที่ 1 ของการฝึกเขียน

[2]

นำตัวดำไปเติมในช่องว่าง เพื่อให้ประโยคที่สองมีความหมายเหมือนกับประโยคที่หนึ่ง (คิดก่อนคลิกดูเฉลย)

[3]

จับคำที่เขียนผิดในประโยค มีบทเรียน ที่ 001 ถึง 148 ด้านล่าง ให้คลิกทำ

[4]

ใช้คำในวงเล็บ (......) เพื่อสร้างประโยคที่สองให้มีความหมายเหมือนประโยคแรก, ถ้าต้องการความช่วยเหลือ ให้คลิก Check หรือ Hint

[5] แก้ไขประโยคที่สองให้มีความหมายเหมือนประโยคแรก โดยพิมพ์คำลงในช่องว่างไม่เกิน 3 คำ

[6]

Key Word Transformations Exercise บทที่ 1 ถึง 28  

โจทย์จะให้มา 1 ประโยค, ให้เรานำข้อความในประโยคแรกมาสร้างประโยคที่สองที่มีความหมายเหมือนประโยคแรกทุกประการ, โดยนำตัวดำไปพิมพ์เติมในช่องว่าง และ  ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปคำของตัวดำนี้เด็ดขาด  และสามารถพิมพ์คำอื่นเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 4 คำ, สำหรับคำปฏิเสธ ให้ใช้รูปย่อเท่านั้น เช่น do not ให้ใช้ don’t แทน

[7]

พิมพ์ประโยคที่สองให้มีความหมายเหมือนประโยคแรกที่ให้มา มี 3 level ให้เลือกฝึกทำ

[8]

เชื่อมประโยค - โจทย์จะให้ประโยคมา 2 - 3 ประโยค ให้เราพิมพ์เชื่อมเป็นประโยคใหม่ประโยคเดียว แล้วคลิกดูเฉลย

[9]

Sentence Completion - เลือกคำเพื่อใช้เติมประโยคให้สมบูรณ์

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com