Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชวนสงสัย-สับสน –ฝึกหาคำตอบให้ตัวเอง !!

Indoor  Indoors

สวัสดีครับ

           ผมเชื่อว่า ในทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาใด ๆ ก็ตาม จะมีคำที่คล้าย ๆ กัน และทำให้คนใช้สับสน ทั้งคนที่เป็นเจ้าของภาษา และคนชาติอื่นที่มาศึกษาภาษานั้น ความคล้ายที่ว่านี้ อาจจะสะกดคล้ายกัน, ความหมายคล้ายกัน, การวางรูปประโยคคล้ายกัน, การออกเสียงคล้ายกัน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความคล้ายก็คือความคล้ายไม่ใช่ความเหมือน และนี่คือปัญหาเพราะมันแยกกันยาก

ในภาษาอังกฤษ มีผู้รู้รวบรวมคำหลายสิบหลายร้อยคู่เหล่านี้มาอธิบายว่ามันต่างกันอย่างไร ในเว็บนี้ผมได้รวบรวมไว้ที่บทความนี้

==>ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชวนสงสัย-สับสน หาคำตอบได้ที่ไหน

ส่วนในเว็บไทย ก็มีผู้รู้อธิบายไว้เป็นภาษาไทยอยู่เหมือนกัน แต่มีน้อย เช่นที่ 2 ลิงค์นี้

มีอย่างหนึ่งที่ผมขอชักชวนท่านผู้อ่านที่รักจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง คือ อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า เว็บที่ผู้รู้อธิบายเรื่องนี้ไว้เป็นภาษาไทยนั้นมีน้อย ถ้าเรามัวหวังแต่จะหาอ่านเว็บพวกนี้ ทักษะภาษาอังกฤษของเราก็จะเตี้ยไม่รู้จักโตซะที เพราะฉะนั้น เราน่าจะพยายามลองอ่านเองดีกว่า บางท่านอาจจะบอกว่ายาก เรื่องนี้ผมไม่เถียง แต่ทุกอย่างต้องมีก้าวแรก และก้าวแรกเราต้องก้าวเอง

ที่เว็บ englishdaily626.com เขารวบรวมคำคู่ที่คล้ายกันไว้ทั้งหมด 76 คู่ ที่ลิงค์นี้

| Words Differentiation |

คู่แรก: http://www.englishdaily626.com/wd.php?001

คู่สุดท้าย: http://www.englishdaily626.com/wd.php?076

ท่านสามารถศึกษาไปทีละคู่ ๆ เมื่อจะศึกษาคู่ถัดไปก็คลิกที่ Next>> ที่มุมบนขวาของหน้า

และเพื่อเป็นตัวอย่าง ผมได้แปลมาให้ท่านดูเล็กน้อย สัก 20 คู่ ข้างล่างนี้ โดยแต่ละคู่ ให้ท่านคลิกลิงค์สีแดงด้านล่าง เพื่อเข้าไปอ่านคำอธิบายและตัวอย่างโดยละเอียดเพิ่มเติม ผมเชื่อว่า ถ้าท่านแข็งใจอ่านเรื่องที่ยาก ทักษะของท่านก็จะแข็งไปด้วย

เราเคยได้ยินสำนวนบ่นที่คนไทยพูดบ่อยว่า “ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยแข็งแรง” ผมอยากจะให้คนไทยมีคำพูดใหม่ที่ติดปากอย่างห้าวหาญว่า “ภาษาอังกฤษของฉันวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้

ลองแข็งใจอ่านดูนะครับ....

able = มีทักษะหรือคุณสมบัติที่จะทำได้ (ความหมายกว้างกว่า)

capable = มีความสามารถหรือศักยภาพที่จะทำได้ (ความหมายแคบกว่า)

capable = มีนัยะแสดงความเป็นไปได้

able = ไม่มีนัยะในการใช้ในความหมายนี้

ability = ความสามารถได้มาโดยผ่านการฝึกอบรม

capability = ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม

http://www.englishdaily626.com/wd.php?001

คลิก 

 


 another = อีกสิ่งหนึ่ง หรืออีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับอย่างที่มีอยู่แล้ว

the other=    อีกสิ่งหนึ่ง หรืออีกคนหนึ่ง ซึ่งเหลืออยู่ นอกจากอย่างที่มีอยู่แล้ว

http://www.englishdaily626.com/wd.php?002


 anyway = อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

any way = วิธีใดก็ตามที่เป็นไปได้

http://www.englishdaily626.com/wd.php?003


 asleep = เป็น adjective แปลว่า กำลังนอนหลับ

วางไว้หลัง verb to be (ห้ามวางหน้า noun)

sleeping = เป็น adjective วางไว้หน้า noun แปลว่า กำลังนอนหลับ

http://www.englishdaily626.com/wd.php?004


 at ease = รู้สึกมั่นใจและผ่อนคลาย

with ease = อย่างง่ายดาย หรือ ไม่มีความยากลำบาก

http://www.englishdaily626.com/wd.php?005


 into = เปลี่ยนสภาพหรือสถานะไปเป็น

in to =in เป็น adverb, to เป็น preposition หรือ infinitive

http://www.englishdaily626.com/wd.php?006


 believe = เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

believe in = มีศรัทธาในบางสิ่งหรือบางคน

http://www.englishdaily626.com/wd.php?007


 by all means = ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม

by no means = ไม่เลย, ไม่เด็ดขาด

http://www.englishdaily626.com/wd.php?008


 by name = ซึ่งใช้ชื่อว่า, โดยมีชื่อว่า

in name = ในนาม (เท่านั้น) คือ จริง ๆ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

http://www.englishdaily626.com/wd.php?009


 close =

near =

2 คำนี้ในความหมายว่า ใกล้ ชิด ใช้แทบไม่ต่างกันเลย บางทีก็ใช้แทนกันได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่เป็นสำนวนตายตัว หรือ collocation ก็ใช้แทนกันไม่ได้ ลักษณะที่อาจจะต่างกันชัดก็คือ ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล มักใช้close มากกว่า

http://www.englishdaily626.com/wd.php?010

http://english.stackexchange.com/questions/38468/difference-between-close-and-near


 decided = ชัดเจนและแน่นอน

decisive = (ข้อเท็จจริง, การกระทำ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)เป็นผลชัด, ตัดสินใจเด็ดขาด

http://www.englishdaily626.com/wd.php?011


 disability = ความพิการ(ร่างกาย)

inability = ความไม่สามารถ

http://www.englishdaily626.com/wd.php?012


 discover = ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใครรู้)

invent = ประดิษฐ์ (สิ่งใหม่ขึ้นมา)

http://www.englishdaily626.com/wd.php?013


 distinct = เห็นชัด

distinctive = เห็นชัดเพราะแตกต่างจากสิ่งอื่น

http://www.englishdaily626.com/wd.php?014


 English = ภาษาอังกฤษ

The English = คนอังกฤษ (หลายคน เป็น พหูพจน์)

http://www.englishdaily626.com/wd.php?015


 in favor of = สนับสนุน หรืออนุมัติ

in favor with = ได้รับการสนับสนุนจาก

http://www.englishdaily626.com/wd.php?016


 wood = ไม้ (จากต้นไม้)

woods = ป่า, พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้

http://www.englishdaily626.com/wd.php?017


 all together = (ทุกคน ทุกชิ้น ในกลุ่ม) ทำด้วยกันทั้งหมด

altogether = นับรวมทั้งหมด, อย่างสมบูรณ์, เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว

http://www.englishdaily626.com/wd.php?018


 everyday = เป็น adjective = ปกติ สามัญ ใช้ทุกวัน วางไว้หน้า noun

every day = เป็น adverb = ทุกวัน วางไว้หลัง verb

http://www.englishdaily626.com/wd.php?019


percentage = สัดส่วน

per cent = เปอร์เซ็นต์, เขียนโดยมีตัวเลขนำหน้า เช่น 40 per cent

http://www.englishdaily626.com/wd.php?020


 indoor = เป็น adjective เช่น an indoor sport

indoors = เป็น adverb เช่น stay indoors

http://www.englishdaily626.com/wd.php?021


accept = ยอมรับ เป็น verb

except = นอกจาก เป็น preposition

http://www.englishdaily626.com/wd.php?022


 across = เป็น preposition = ข้าม เช่น to go across the road.

cross = เป็น verb = ข้าม เช่น to cross the road

http://www.englishdaily626.com/wd.php?023


 affect = มีผลต่อ

effect = เป็นเหตุให้เกิด

http://www.englishdaily626.com/wd.php?024


 already = เสร็จแล้ว

all ready = พร้อมแล้ว

http://www.englishdaily626.com/wd.php?025


 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com